logo arlima

Historie vanden Ridder metter Swane

Bibliographie

Titre: 
Date:XVIe siècle
Langue:Néerlandais
Genre: 
Forme:Prose
Contenu:Traduction du Chevalier au Cygne de Pierre Desrey.
Incipit:[proloog]
Een gemeen seggen ist onder leken ende klercken: Godt is almachtich, wonderlijck in Zijn wercken ende laet veel dingen dagelijcx geschien, gelijc in voorleden tijden is gesien…
[Texte]
Hoe coninck Oriant ter jacht reet ende een hert vervolchde ende met de schoone Beatris sprack aen een fonteyn. [1]
Inde oude geesten ende chronijcken vinden wy hoe dattet lant Lillefoort voortijts was een conincrijc, ende zoo sommighen segghen, zoo wast een lant in Vlaenderen, waer van de steden zijn Rijssel, Duway ende Orchy, daer in dien tijden een koninck was…
Explicit:… Ende dese drie sonen bedreven wonderlijcke dinghen ende feyten van wapenen byder hulpe Godts, soo ghy vinden mocht in der Historie van Godevaert van Billoen, welcke kinderen oock salichlijcken storven.
’t Welc ons ooc jonne God den Vader, den Soone ende den Heylighen Gheest. Amen.
Manuscrits
Éditions anciennes
 1. [Historie van den ridder metten swaen]
  Antwerpen, Jan van Doesborch?, [vers 1515-1520]
  ARLIMA: EA4326
  Exemplaire en ligne: [Gand]
 2. Een schone ende miraculeuse historie vanden Ridder metter Swane
  Amsterdam, Cornelis Dirckszoon Cool, 1631
  ARLIMA: EA4321
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 3. Een schone ende miraculeuse historie vanden Ridder metter Swane
  Amsterdam, Cornelis Dirckszoon Cool, 1651
  ARLIMA: EA4322
  Exemplaire en ligne: [IA]
 4. De schoone historie en miraculeuse geschiedenisse van de Ridder metter Swane
  Amsterdam, Hendrik Rynders, [175?]
  ARLIMA: EA4327
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 5. De schoone historie en miraculeuse geschiedenisse van de Ridder metter Swane
  Amsterdam, Gysbert de Groot, 1754
  ARLIMA: EA4328
 6. Een schoone historie en miraculeuze geschiedenisse van den Ridder metter Zwane
  Amsterdam, Joannes Kannewet, 1763
  ARLIMA: EA4323
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 7. Een schoone historie en miraculeuze geschiedenisse van den Ridder metter Zwane
  Amsterdam, S. en W. Koene, 1794
  ARLIMA: EA4324
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 8. Een schoone historie en miraculeuze geschiedenisse van den Ridder metter Zwane
  Amsterdam, S. en W. Koene, [s. d.]
  ARLIMA: EA4325
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
Éditions modernes
 • Een schone ende miraculeuse historie vanden Ridder metter Swane. Kritische editie van de oudste, bijna compleet bewaard gebleven redactie, gedrukt voor Cornelis Dirckszoon Cool, Amsterdam 1631, [Amsterdam, UvA, OTM: O 73, 227], in combinatie met de Franse brontekst van Pierre Desrey, Parijs 1500, het fragment van de oorspronkelijke vertaling, Jan van Doesborch, Antwerpen 151? en de Zuidnederlandse redactie in de druk van Arnaut van Brakel, Antwerpen 1647, bezorgd door: Willem Kuiper en Inge Van Outryve, met hulp van Dirk Geirnaert bij de refreinen, Amsterdam, Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde, 2021, xviii + 209 p. [bouwstoffen.kantl.be]
Traductions modernes
Études
 • Debaene, Luc., De Nederlandse volksboeken: ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540, Hulst, Antiquariaat Merlijn, 1977, 358 p. [dbnl.org]
  Édition antérieure:
  • Debaene, Luc, De Nederlandse volksboeken: ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540, Hulst, Antiquariaat Merlijn, 1977, 358 p.
Répertoires bibliographiques
 • Brunet, Jacques-Charles, Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant 1.° un nouveau dictionnaire bibliographique [...]; 2.° une table en forme de catalogue raisonné, [...], 5e éd., Paris, Firmin Didot, 1860-1865, 6 t. (ici t. 2, col. 783; t. 3) [IA: t. 1, t. 2, t. 3, t. 4, t. 5, t. 6]
  Éditions antérieures:
  • Brunet, J.-C., Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant 1.° un nouveau dictionnaire bibliographique, [...]; 2.° une table en forme de catalogue raisonné, [...], Paris, Brunet et Leblanc, 1810, 3 t. [IA: t. 1, t. 2, t. 3]
  • Brunet, Jacq.-Ch., Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant 1.° un nouveau dictionnaire bibliographique, [...]; 2.° une table en forme de catalogue raisonné, [...], 2e éd., Paris, Brunet, 1814, 4 t. [IA: t. 1, t. 2, t. 3, t. 4]
  • Brunet, Jacq.-Charles, Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant 1.° un nouveau dictionnaire bibliographique, [...]; 2.° une table en forme de catalogue raisonné, [...], 3e éd., Paris, Brunet, 1820, 4 t. [IA: t. 1, t. 2, t. 3, t. 4]
  • Brunet, J.-Ch., Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant 1.° un nouveau dictionnaire bibliographique, considérablement augmenté [...]; 2.° une table en forme de catalogue raisonné, [...], 4e éd., Bruxelles, Hauman, 1838-1845, 5 t. [IA: t. 1, t. 2, t. 3, t. 4, t. 5]
  • Brunet, Jacques-Charles, Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant 1.° un nouveau dictionnaire bibliographique [...]; 2.° une table en forme de catalogue raisonné, [...], 4e éd., Paris, Silvestre, 1842-1844, 5 t. [IA: t. 1, t. 2, t. 3, t. 4, t. 5]
  Réimpression:
  • Genève, Slatkine, 1990
Permalien: https://arlima.net/no/10837


Voir aussi:
> Wikidata: Q116304393
Creative Commons License Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Willem Kuiper et Laurent Brun
Dernière mise à jour: 13 février 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook   instagram    Twitter