logo arlima

Lo fill del senescal d'Egipte

Bibliographie

Titre:Lo fill del senescal d'Egipte (éd. Aramon i Serra)
Date:XIVe siècle?
Langue:Catalan
Genre: 
Forme:Prose
Contenu:Traduction du conte Du roi qui volt fere ardoir le filz de son seneschal, tiré de la Vie des anciens Peres.
Incipit:[V]ila es aquell qui fa a altre so que no uol que sia feyt a ell. Aquell qui sentremet de enganar altre, souen li esdeue que el mal que ell uol fer li ue desobre: axi com mal e dret reue, les bones obres nos menen en los sants cels, e los mals a perdicio e a pena…
Explicit:… Yo no cuidaua morir yames, mas pus que a Deu ha plagut que açi ma fet venir, ab uos ensemps saluare ma anima e yames no tornare el mon; tant me plau em agrada la uostra vida, y que daltra cosa [la fin manque]
Manuscrits
  1. Paris, Bibliothèque nationale de France, espagnol, 154, f. 62vb-68vb [⇛ Description]
Éditions anciennes
Éditions modernes
  • Morel-Fatio, A., « Fragment d'un conte catalan traduit du français », Romania, 5, 1876, p. 453-465. [GB] [HT] [IA: ex. 1, ex. 2] DOI: 10.3406/roma.1876.6783
  • Novelari català dels segles XIV a XVIII, publicat en vista dels manuscrits y edicions primitives per R. Miquel y Planas, Barcelona, [s. n.] (Biblioteca catalana), 1908-1916, 3 t. (ici t. 1) [GB: t. 1, t. 2, t. 3] [IA: t. 1, t. 2, t. 3]
    Édition du texte complétée, pour la lacune à la fin du texte, par une traduction catalane par M. y P. du passage correspondant dans le texte français.
  • Novel·letes exemplars: La fiyla del rey d'Ungria, La filla del emperador Costantí, La comtessa fidel, Amich e Melis, Lo fill del senescal d'Egipte. A cura de R. Aramon i Serra, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció A), 1934, 186 p.
Traductions modernes
Études
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/11762


Voir aussi:
> Wikidata: Q86357226
Creative Commons License
Cette page est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 3 novembre 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X