logo arlima

Jan van Brederode

Jan van Rode | Johan van Rode | Jean Ier de Brederode

Biographie

Né à Santpoort vers 1372 — Mort à Azincourt en 1415

Traducteur et frère convers chartreux

Bibliographie

Généralités
 • van Oostrom, Frits, Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode, Amsterdam, Prometheus, 2017.
 1. Des coninx summe

  Titre:Die conincs somme (ms. BnF, néerl. 31, inc. et expl.); Summe le roy of des conincs summe (éd. 1478); Des coninx summe
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Néerlandais
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu:Traduction de la Somme le roi de Laurent d'Orléans.
  Incipit:Hier beghint een seer merkelic boec, dat gheheten is die coninx summe.
  Sonderlinghe lieve ende seer gheminde neve ende broeder in Jhesu Cristo!
  Want ic broeder Ian van Rode, convaers der cartuser oerde tot Seelem, grote begheerte hebbe tot uwer ewigher salicheit, sonder¬ linghe dat ghi na den gheboden gods u leven leyden mochtet, so en heb ic mi niet een luttel arbeyts laten verdrieten ende heb u over ib ghe-|jset uten fransoyse in duutsche,
  Explicit: 
  Manuscrits
  1. Bruxelles, KBR, 2079 (K)
  2. Bruxelles, KBR, 2883 (G)
  3. Bruxelles, KBR, 19549 (I)
  4. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, O 18 (A)
  5. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, V 53 (B)
  6. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, ID 6 (U)
  7. Den Haag, Huis van het boek, 36 (M)
  8. Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, theol. 1001 (H)
  9. Paris, Bibliothèque nationale de France, néerlandais, 31, f. 1r-72v (P) [⇛ Description]
  10. Paris, Bibliothèque nationale de France, néerlandais, 119 (Q)
  Éditions anciennes
  1. Summe le roy of des conincs summe
   Delft, Jacob Jacobszoon van der Meer et Mauricius Yemantszoon, 24 avril 1478
   ARLIMA: EA2726   GW: M17240   ISTC: il00089000   USTC: 435396
   Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
  2. Summe le roy of des conincs summe
   Hasselt, P[eregrinus] B[armentlo], 28 octobre 1481
   ARLIMA: EA2727   GW: M17245   ISTC: il00089500   USTC: 435496
   Exemplaire en ligne: [Berlin]
  3. Summe le roy of des conincs summe
   Delft, [Jacob Jacobszoon van der Meer], 14 décembre 1482
   ARLIMA: EA2728   GW: M17242   ISTC: il00089700   USTC: 435520
   Exemplaire en ligne: [IA]
  4. Summe le roy of des conincs summe
   Haarlem, Jacob Bellaert, 31 mai 1484
   ARLIMA: EA2729   GW: M17243   ISTC: il00090000   USTC: 435688
   Exemplaires en ligne: [IA] [München]
  5. Somma le roy = Des conincx somme
   Leiden, Jan Seversz, 1504
   ARLIMA: EA2730   USTC: 425440
  6. Conincx summe, ende leert hoemen die sonden biechten ende beteren sal
   Antwerpen, Henrick Eckert van Homberch, 1504
   ARLIMA: EA2731   USTC: 440759
  Éditions modernes
  • Des Coninx Summe door D. C. Tinbergen, Leiden, Sijthoff's (Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde), 1900-1907, 697 p. [GB] [IA]
   Réimpression:
   • Tinbergen, Dirk Cornelis, Des Coninx Summe. Inleiding, Groningen, Wolters, 1900, [x] + 220 p. [GB] [IA]
  Traductions modernes
  Études
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/7249


Voir aussi:
> Wikidata: Q2055804
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 3 janvier 2020

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter