Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Littérature néerlandaise du Moyen Âge

Bibliographie

Répertoires bibliographiques
 • Petit, Louis D., Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde, Leiden, Brill, 1888, xvi + 298 p. [DBNL] [IA]
 • Petit, Louis D., Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde. Tweede deel: De literatuur bevattende verschenen van 1888-1910, Leiden, Brill, 1910, viii + 221 p. [DBNL]
 • Regesta imperii, Akademie der Wissenschaften under Literatur Mainz. [www]
  Sous « Literatursuche », on trouve une base de références bibliographiques dans tous les domaines des études médiévales.
 • The Year's Work in Modern Language Studies, London, Modern Humanities Research Association, depuis 1930. [PQ]
Recueils et anthologies
 • Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen, uitgegeven door Jonkh. Ph. Blommaert, Gent, Hebbelynck, 1838-1851, 3 t. [GB: t. 1, t. 1, t. 3] [IA: t. 1, t. 1, t. 3]
 • Vloten, Johannes van, Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht, Amsterdam, Schadd, 1864, 2 t. [GB: t. 1, t. 2] [IA: t. 1, t. 2]
  Édition antérieure:
  • Vloten, Johannes van, Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht, Amsterdam, Fredrik Müller, 1852, 2 t. [GB: t. 1, t. 2] [IA: t. 1, t. 2]
 • Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren [www]
Histoires de la littérature
 • Jonckbloet, W. J. A., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, Groningen, 1868-1872, 2 t.
 • Meijer, Reinder, Literature of the Low Countries: A Short History of Dutch Literature in the Netherlands and Belgium, New York, Twayne Publishers, 1971.
 • Serrure, C. A., Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche Letterkunde in het graefschap Vlaenderen van de vroegste tyden tot aen het einde der regering van het huis van Burgondie, Gent, 1855.
 • Te Winkel, J., De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd, Haarlem, 1922.
 • Van Mierlo, J., Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde, Antwerpen, Brussel, Gent et Leuven, 1928.
 • Van Mierlo, J., Beknopte geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde, Antwerpen, Brussel, Gent et Leuven, 1946.
Généralités
 • Besamusca, B., « De Vlaamse opdrachtgevers van Middelnederlandse literatuur: een literair-historisch probleem », De Nieuwe Taalgids, 84, 1991, p. 154-162.
 • Brandsma, Frank, « Middle Dutch poets and their francophone sources: respect and reservations », Medieval Francophone Literary Culture Outside France: Studies in the Moving Word, éd. Nicola Morato et Dirk Schoenaers, Turnhout, Brepols (Medieval Texts and Cultures of Northern Europe, 28), 2019, p. 241-264.
 • Gerritsen, W. P., « The benefits of clergie: laymen and clerics as participants in the literary culture of the Low countries around 1300 », Cultural Participation: Trends since the Middle Ages, éd. Ann Rigney et Douwe Fokkema, Amsterdam, Benjamins, 1993, p. 13-19.
 • Hoogvliet, Margriet, « Religious reading in French and Middle Dutch in the Southern Low Countries and Northern France (c. 1400-c. 1520) », Medieval Francophone Literary Culture Outside France: Studies in the Moving Word, éd. Nicola Morato et Dirk Schoenaers, Turnhout, Brepols (Medieval Texts and Cultures of Northern Europe, 28), 2019, p. 323-348.
 • Kestemont, Mike, Walter Daelemans et Guy de Pauw, « Weigh your words – memory-based lemmatization for Middle Dutch », Literary and Linguistic Computing, 25:3, 2010, p. 287-301.
 • Kooper, Erik, éd., Medieval Dutch Literature in its European Context, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
 • Lie, Orlanda S. H., « What is truth? The verse-prose debate in medieval Dutch literature », Queeste, 1:1, 1994; p. 34-65.
 • Mertens, T., « Richtlijnen voor de uitgave van Middeleeuwse handschriften uit de Nederlanden », Het Geraardbergse handschrift. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 837-845, Hilversum, Verloren, 1994, p. 184-191.
 • Pleij, H., « Dutch literature and the printing press: the first fifty years », Gutenberg-Jahrbuch, 62, 1987, p. 47-58.
 • Sleiderink, Remco, De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430), Amsterdam, Prometheus (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 25), 2003, 250 p.
 • Sonnemans, G. H. P., Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen, Boxmeer, 1995, 2 t.
 • van den Berg, E., Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Ontwikkelingen in de versifikatie van verhalende poëzie ca. 1200 - ca. 1400, Utrecht, 1983.
 • van den Berg, E., « Genre en gewest. Biografische spreiding van de ridderepiek », Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 103, 1987, p. 1-37.
 • van der Wijden, Laurentia Maria, Scheve ogen in de Lage Landen. De functie en betekenis van afgunst en jaloezie in Middelnederlandse teksten, Proefschrift, Universiteit Utrecht, 2011, 192 p. [library.uu.nl]
 • Veldhuizen, Martine, Sins of the Tongue in the Medieval West: Sinful, Unethical, and Criminal Words in Middle Dutch (1300-1550), Turnhout, Brepols (Utrecht Studies in Medieval Literacy, 36), 2017, xiii + 208 p.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 23 juin 2020