logo arlima

Peder Månsson

Petrus Magni

Biographie

Né à Jönköping vers 1460 — Mort à Västerås le 17 mai 1534

Écrivain suédois

Bibliographie

Recueils
 • Peder Månssons skrifter på svenska, éd. R. Geete, Stockholm, Svenska fornskrift-sällskapet, 1913-1915.
 • Peder Månssons Schriften über technische Chemie und Hüttenwesen, éd. O. Johannsen, Berlin, VDI-Verlag, 1941.
Généralités
 • Ekström, G., « Peder Månsson », Västerås stifts herdaminne, Medeltiden och reformationstiden. I. Västerås stad, Falun, 1939, p. 259-293.
 • Lindroth, S., Svensk lärdomshistoria, Medeltiden/ Reformationstiden, Stockholm, Norstedts, 1975, p. 181-186.
 • Åström, L.-Å., « Vadstenabrodern Peder Månssons latinska traktater om alkemi – vilka var hans källor? », Symbolae Septentrionales: Latin Studies Presented to Jan Öberg, Stockholm, Runica et Mediævalia (Scripta minora, 2), 1995, p. 289-315.
 1. Stridskonst och stridslag

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue: 
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Peder Månssons Stridskonst och stridslag, éd. G. O. Hyltén-Cavallius, Stockholm, Svenska fornskrift-sällskapet, 1845.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 2. Bergsmanskonst

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue: 
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 3. Bondakonst

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Suédois
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit:Adam och ewa föräldana baadhe brwtho bwdhordit äffther d[i]äffwllens raadhe oc vthkastados aff losteliko paradiis thy ätandis äpleth willo wardha wiis Gwd gaff affwer them träldommens lagh och alla theras barn til domma dagh J thin änlitis sweth skal tw äta tith brödh lidhandis j wärldenne mykla nödh…
  Explicit:Jtem til ath taka fiska ärw mangskona konsther oc snille som är mädh nooth näth reffwa. kroka. myärda lana kisthor sänke myärda wadher vthlöpor. katizor. haamor ströö etc och hwarth landh haffwer jw nokra enkannelika konsth til ath taka fiska hwilkith langth ware aff scriffwa.
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Peder Månssons Bondakonst jämte parallelltexter utgiven med inledning och kommentar av John Granlund, Uppsala, Svenska fornskriftsällskapet (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, 75), 1983, 324 p. [Språkbanken]
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 4. Läkebok

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue: 
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
Permalien: https://arlima.net/no/6732


Voir aussi:
> Wikidata: Q1663076
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 7 décembre 2016

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter