Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Manuscrit

España / Barcelona / Biblioteca de Catalunya

Cote:490

Miscel·lània de textos històrics, religiosos i literaris. Inclou textos profètics. [Finals s. XV-XVI].

 1. F. 1-5r: Comptes de la marmessoria d'En Berenguer Bartomeu. [post 19 d'octubre de 1416].
 2. F. 6r-20v: "Regule cançellarie", Normes de la cancelleria de Martí V. 1417.
 3. F. 21r-25v: Documents sobre el concili de Basilea (1431-1449).
  Bibl.: ed. in Monumenta Conciliorum Generalium saeculi decimi quinti. Concilium Basileense. Scriptorum tomi tertii pars prior. Viena 1886, 214/5-215/12.
 4. F. 26-56: Textos jurídics, en llatí.
  1. F. 27r-33r: inc.: "Extra Quomodo in crimine lese magestatis procedatur. Extravagans –".
  2. F. 34-56: "Repertorium super lectura domini Bartholi super Digesto veteri".
 5. F. 57r-63v: Constitucions del Concili de Tortosa del 1429.
 6. F. 64r: "Profacia feta per fra Johan de la orda de Cistell de Valencia".
  Bibl.: cf. J. de Puig, "Unes prediccions pseudo-arnaldianes del segle XV: edició i estudi", Arxiu de textos catalans antics XIII 1994, p. 234-235, n. 19.
 7. F. 65r-72v: "Sequuntur miracula beati Ber[na]dini per ordinem".
 8. F. 73r: "Forma dedicionis hereditatis cum benefficio inventarii", formula de donació hereditària.
 9. F. 73v-75r: Petrus de Campofregoso, dux de Genova. Carta a Alfons el Magnànim i resposta del rei, juliol-agost 1456.
 10. F. 76r-84r: Odoricus de Pordenone. De ritibus diuersarum nationum gentilium et paganorum.
  Bibl.: P. Bohigas, "Sumari del Llibre de Viatges d'Odoric de Pordenone", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 6 (1920-1922), p. 377-379; H. Cordier, Les Voyages en Asie au XIVe siècle du bienheureux frère Odoric de Pordenone …, Paris, 1891; cf. A. Teetaert, « Odoric de Pordenone », Dictionnaire de théologie catholique, Paris, Letouzey et Ané, t. 11, 1931, col. 942-947.
 11. F. 84v-96v: Aitó, príncep de Gorigós. Llibre de les batalles dels tartres o Flors de les històries de la terra d'Orient.
  Bibl.: Flor de les històries d'Orient, ed. a cura d'Albert Hauf, Barcelona: Eds. del Mall, 1989 (Biblioteca Escriny; 9).
 12. F. 97r: Conclusió dels consellers de Barcelona. 13 de maig 1457.
 13. F. 98r-99v: Anselm Turmeda. Profecies.
  Bibl.: ed. J. Massó i Torrents, Rev. Iberoamericana 1901, p. 1; Ramon d'Alós Moner, "Les profecies d'en Turmeda", Rev. Hispanique 24 1911, p. 480-496; A. Raimondi, Arch. storico per la Sicilia Orientale 11 (19-), p. 231-358); P. Bohigas, "Altre ordinació o profecia del dit frare Encelm Turmeda", Estudis Universitaris Catalans 9 (1915-1916), p. 173-181.
 14. F. 100r: Profecies anònimes en cobles.
 15. F. 100v-101v: Arnau de Vilanova. "Opus magistri Arnaldi de Villanoua".
  Bibl.: ed. J. de Puig, "Unes prediccions pseudo-arnaldianes del segle XV: edició i estudi", Arxiu de textos catalans antics 13 1994, pp. 243-269.
 16. F. 102r-v: Lucidari. [entre 1479-1497].
  Ed. J. Gili, "Lucidari (profecia rimada de la casa d'Antequera)", Misc. Bohigas, a cura de G. Colon, Montserrat: PAM, 1981 (Estudis de llengua i literatura catalanes; 4), vol. I, pp. 119-127; cf. Eulàlia Duran i Joan Recasens, Profecies i poder política la Reanaixement: texts profètics catalans favorables a Ferran el Catòlic, València: Edicions 3 i 4, 1997.
 17. F. 102v: Versos profètics (vv. 21-31 del pròleg de la Summula seu Breviloquium super Concordia Novi et Veteris Testamenti).
  Bibl.: Ed. H. Lee, M. Reeves i G. Silano, Western Mediterranean Prophecy, Toronto: Institute of Medieval Studies, 1989 (Studies and Texts; 88), pp. 164-165. J. Requesens, "Uns versos profèticopolítics referits a Ferean el Catòlic", Homenatge a Artur Terry, vol. I, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997 (Estudis de llengua i literatura catalanes; 35), p. 71-81.
 18. F. 102v: Profecies de Ferran el catòlic.
  Bibl.: ed. E. Duran i J. Recasens, Profecies i poder política la Reanaixement: texts profètics catalans favorables a Ferran el Catòlic, València: Edicions 3 i 4, 1997.
 19. F. 115r-116r: Salms i altres oracions: salms 1, 15, 42(43), 54(55), "Coniuratio tempestatis", oració a Santa Brígida, pròleg de l'evangeli de Sant Joan, oració.
 20. F. 122v-125v: Receptes en català.
  Bibl.: A. Escudero Mendo, Manuscritos de la Biblioteca de Catalunya de interés para la farmacia y las ciencias médicas, Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 1993, no 17.

Paper, 125 f., (nombrosos f. en blanc); 290 x 220 mm. Enq. perg. s. XX.

Prové de la col·lecció Dalmases (sign.: "2-127", "198").

Reprod.: Microfilm.

Bibl.: [R. d'Alós], "La Biblioteca Dalmases", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 1916. Sobre les profecies contingudes en aquest manuscrit, cf. J. De Puig, "Unes prediccions pseudo-arnaldianes del segle XV: edició i estudi", Arxiu de textos catalans antics 13 1994, pp. 208-269 (descripció codicològica p. 208-219); cf. P. Bohigas, Estudis Universitaris Catalans 9 (1915-16), p. 173-181; "Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 6 (1920-1922), p. 24-29 (38-42, 44-45, 47) i 8 (1928-1932), p. 253-279.; E. Duran i J. Recasens, Profecies i poder política la Reanaixement: texts profètics catalans favorables a Ferran el Catòlic, València: Edicions 3 i 4, 1997; H. Schipperes, "Zur Wirkungsgeschichte des Arabismus in Spanien", Südhoffs Archiv. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte 56 1972, p. 225-254. Per a la descripció del manuscrit, cf. E. Duran, dir., Repertori mss. catalans (1474-1620), Barcelona: IEC, 1998, vol. I, p. 196-198. cf. S. Farnés Juliá, "Selección de manuscritos del gótico al Renacimiento en algunos archivos y bibliotecas de Cataluña", Caligraphia et tipographia, arithmetica et numerica, chronologia, Barcelona: Universidad de Barcelona, 1998 (Rubrica, paleographica et diplomatica studia; 7), p. 521-559 (núm. 5, p. 525; núm. 128, p. 540); BITECA manid 1236.

Permalien: https://arlima.net/no/3154


Voir aussi:
> (aucun)
Rédaction: Anna Gudayol
Dernière mise à jour: 20 janvier 2007

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon  Mastodon    Facebook  Facebook

instagram  Instagram    Twitter  Twitter