logo arlima

Antoni Canals

Antoni de Canals

Biographie

Mort en 1419

Frère dominicain originaire de València

Bibliographie

Recueils
 • Antoni Canals, Scipió e Anibal; De providència (de Sèneca); De arra de ànima (d'Hug de Sant Víctor), a cura de Martí de Riquer, Barcelona, Barcino (Els Nostres clàssics. Col·lecció A, 49), 1935, 192 p.
Généralités
 • Casanova, Emili, El lèxic d'Antoni Canals, amb un pròleg de Joan Veny, València, Institut de filologia valenciana; Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 13), 1988, 291 p.
 1. Valeri Maximo

  Titre:Valeri Maximo (ms. A., expl.)
  Date:1395
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu:Traduction des Factorum dictorumque memorabilium libri IX de Valère Maxime d'après le ms. 7540 de la Biblioteca nacional de España.
  Incipit:   Tresllat de la letra quel cardenal de Valencia trames als Consellers de Barçellona com los enuia lo present libre.
  Cars amichs. Com nos, studiant algunes vegades en lo Valeri, veeiam que les notables istories–

     [Taula]
  Titols del primer libre de Valeri Maximo–

     Prolech
  Al molt Reuerent Pare en Christ e Senyor meu molt alt, lo senyor en Jacme, per la prouidencia diuinal–

     [Livre I]
     Prohemi del Valeri Maximo
  Per socorre e aiudar al treball dels homens–

     Titol I. De religio, que uol dir seruitut e honor feta a Deu
  C. I. — Los antichs regidors de Roma, moguts per doctrina moral, que mostra com deu homo…
  Explicit:… empero lo seu cap, que axi follament sen uolia pujar en lo sobiran grau del Imperi, fon leuat de les espatles e abaxat als peus, per sentencia diffinitiua e manament del dit Cesar, qui viu en fama gloriosa, per secula seculorum.
  Açi fenex lo IX e ultimo libre de Valeri Maximo. Deo gracias. Amen.
  Traductions:Alfonso Zamora (espagnol)
  Manuscrits
  1. Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat, « còdex de l'any 1395 » (A)
  2. Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat, « còdex de 1408 » (B)
  3. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ?? (C)
  4. Madrid, Biblioteca nacional de España, X. 155 (D)
  5. San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, R-I-11 (E)
  6. València, Universitàt de València, Biblioteca històrica, 92-6-1 (F)
  Éditions modernes
  • Llibre anonemat Valeri Màximo dels dits y fets memorables, traducció catalana del XIVèn segle per frare Antoni Canals, ara per primera volta estampada segons el codex del Consell de Cent Barceloní per R. Miquel y Planas, Barcelona, Miquel-Rius (Biblioteca catalana), 1914, 2 t., li + 309, [iii] + 380 p. [IA: t. 1, t. 2]
  Traductions modernes
  Études
  • Avenoza, Gemma, « Traducciones y traductores. El libro de Valerio Máximo en romance », Homenaje a don Constantino García, éd. M. Brea et F. Fernández Rei, Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, 1991, t. 2, p. 221-229.
  • Jiménez Bellver, Jorge, « Traducción e identidad, necesidad y deseo », Puntoycoma, 127, 2012. [ec.europa.eu]
  • Martínez Romero, Tomás, « Sobre la intencionalitat del Valeri Màxim d'Antoni Canals », Essays on Medieval Translation in the Iberian Peninsula, éd. Tomás Martínez Romero et Roxana Recio, Castelló de la Plana, Área de publicaciones de la Universitat Jaume I, 2001, p. 251-268.
  • Santoyo, Julio César, « El siglo XIV: traducciones y reflexiones sobre la traducción», Livius: revista de estudios de traducción, 6:2, 1994, p. 17-34.
  • Saragossà, Abelard, « El nom de la llengua en Antoni Canals (1395) », Revista de Catalunya, 235, 2008, p. 93-117.
 2. De providència

  Titre: 
  Date:Entre 1396 et 1407
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu:Traduction du De providentia de Sénèque.
  Incipit: 
  Explicit: 
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Antoni Canals, Scipió e Anibal; De providència (de Sèneca); De arra de ànima (d'Hug de Sant Víctor), a cura de Martí de Riquer, Barcelona, Barcino (Els Nostres clàssics. Col·lecció A, 49), 1935, 192 p.
  Traductions modernes
  Études
 3. De arrha animae

  Titre: 
  Date:Entre 1396 et 1407
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu:Traduction du De arrha animae d'Hugues de Saint-Victor.
  Incipit: 
  Explicit: 
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Antoni Canals, Scipió e Anibal; De providència (de Sèneca); De arra de ànima (d'Hug de Sant Víctor), a cura de Martí de Riquer, Barcelona, Barcino (Els Nostres clàssics. Col·lecció A, 49), 1935, 192 p.
  Traductions modernes
  Études
 4. Scala de contemplació

  Titre: 
  Date:1399-1401
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Antoni Canals, Scala de contemplació. Introduccion y transcripcion por Juan Roig Gironella, Barcelona, Balmes (Biblioteca Histórica de la Biblioteca Balmes, 28), 1975, 189 p.
  Traductions modernes
  Études
 5. Raonament fet entre Scipió e Aníbal

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu:Œuvre dont la majeure partie est la traduction libre du septième livre de l'Africa de Pétrarque.
  Incipit: 
  Explicit: 
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Tractat de Scipio y Anibal seguit de la Destrucció de Jerusalém, textes autèntichs publicats en vista dels manuscrits y de los edicions primitives per R. Miquel y Planas, Barcelona, Miquel-Rius (Histories d'altre temps, 8), 1910, xii + 108 p. [HT] [IA]
  • Antoni Canals, Scipió e Anibal; De providència (de Sèneca); De arra de ànima (d'Hug de Sant Víctor), a cura de Martí de Riquer, Barcelona, Barcino (Els Nostres clàssics. Col·lecció A, 49), 1935, 192 p.
  Traductions modernes
  Études
 6. Sermons [œuvre perdue]

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Études
Répertoires bibliographiques
 • Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana, Napoli, Università di Napoli Federico II. [www]
Permalien: https://arlima.net/no/5530


Voir aussi:
> Wikidata: Q179280
Creative Commons License
Cette page est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 26 décembre 2014

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X