logo arlima

Francesc Alegre

Francesc Alegre i de Llobera | Francisco Alegre

Biographie

Né à Barcelone au milieu du XVe siècle — Mort à Barcelone au plus tard vers 1511

Écrivain catalan

Bibliographie

Recueils
 • Novel·letes sentimentals dels segles XIV i XV, a cura d'Arseni Pacheco, Barcelona, Edicions 62 (Antologia catalana, 57), 1970, 108 p.
 • Quer i Aiguadé, Pere, Estudi sobre Francesc Alegre. Dues obres inèdites, el Sermó de Amor i la Passió de Jesucrist, thèse, Universitat autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1988.
 • Francesc Alegre, Obres de ficció sentimental. Edició i estudi de Gemma Pellissa, Alessandria, Edizioni dell'Orso (Bibliotheca Iberica), 2016, 244 p.
Généralités
 • Alcina, Juan F., « El poeta como Dios: la poética de Landino en España (de Francesc Alegre a Alfonso de Carvallo) », Salina, 12, 1998, p. 40-49.
 • Alemany Ferrer, Rafael, « Tres reescrituras del mito de Orfeo en las letras catalanas medievales: Bernat Metge, Joan Roís de Corella y Francesc Alegre », Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, éd. Margarita Freixas et Silvia Iriso, Santander, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, 2000, p. 117-127.
 • Bescós Prat, Pere, « Comentari i formació literària en Francesc Alegre: Ovidi i Bernardo Ilicino », Llengua i literatura, 24, 2014, p. 33-53. DOI: 10.2436/20.2502.01.67
 • Pellissa Prades, Gemma, La ficció sentimental catalana de la segona meitat del s. XV, tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 2013, 383 p. [handle.net]
 1. Transformacions

  Titre: 
  Date:Entre 1472 et 1482
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu:Traduction des Métamorphoses d'Ovide.
  Incipit: 
  Explicit: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  1. Transformacions
   Barcelona, Peter Michael, 24 avril 1494
   ARLIMA: EA2649   GW: M28932   ISTC: io00186000   USTC: 333329
  Éditions modernes
  • Reginato, Irene, « La faula di Narciso nelle Transformacions di Francesc Alegre: studio comparatistico ed edizione del testo », Medioevi, 4, 2018, p. 209-237. [www]
   Édition d'un extrait.
  • Les metamorfosis, versió catalana del segle XV de Francesc Alegre. Introducció, edició crítica i notes de Pere Bescós, Santa Barbara, Publications of eHumanista (Monographs in Humanities, 21), 2019, 466 p. [ehumanista.ucsb.edu]
   Édition d'un extrait.
  Traductions modernes
  Études
  • Compagna, Anna Maria, « Ai margini dell'Umanesimo. Una poetica rinascimentale nei paesi catalani? Il prologo de Francesc Alegre al suo commento alle Metamorfosi d'Ovidio », eHumanista IVITRA, 1, 2012, p. 31-41.
  • Compagna, Anna Maria, « Piramo e Tisbe nelle Metamorfosi di Ovidio tradotte e commentate da Francesc Alegre (1494) », Filologia e Linguistica. Scritti in onore di Anna Cornagliotti, éd. Luca Bellone, Giulio Cura Curà, Mauro Cursietti et Matteo Milani, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2012, p. 449-458.
  • Compagna, Anna Maria, « Giasone e Medea in Francesc Alegre (Barcellona 1494) e in Joan Roís de Corella (Gandia? 1435-València 1497) », Filologia e letteratura. Studi offerti a Carmelo Zilli, éd. Angelo Chielli et Leonardo Terrusi, Bari, Cacucci, 2014, p. 33-50.
  • Compagna, Anna Maria, « Corella i Alegre: reescriure o traduir i comentar Ovidi? », Joan Roís de Corella i el seu món, éd. A. Ferrando, València, Institució Alfons el Magnànim, 2014, p. 449-464.
  • Compagna, Anna Maria, « Giasone e Medea in Francesc Alegre (Barcellona 1494) e in Joan Roís de Corella (Gandia? 1435-València 1497) », Filologia e letteratura. Studi offerti a Carmelo Zilli, éd. Angelo Chielli et Leonardo Terrusi, Bari, Cacucci Editore (Biblioteca della tradizione classica, 10), 2014, p. 33-49. [IA]
  • Duran, E., et J. Solervicens, Renaixement a la carta, Vic, 1996, p. 34-42.
  • Fàbrega i Escatllar, Valentí, « Les Transformacions del poeta Ovidi segons la versió de Francesc Alegre: el mite de Pigmalió », Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'estudis catalans, 6, 1993, p. 73-96.
  • Fàbrega i Escatllar, Valentí, « L'eròtica ovidiana i l'humanisme català: el mite d'Hermafrodit en les Transformacions de Francesc Alegre », Revista de l'Alguer, 9, 1998, p. 257-271.
  • Fàbrega, Valentí, « L'eròtica ovidiana i l'humanisme català: el mite d'Hermafrodit en les Transformacions de Francesc Alegre », Revista de l'Alguer, 9, 1998, p. 257-271. [www]
  • Francalanci, Leonardo, « La traduzione catalana del commento di Bernardo Ilicino ai Triumphi del Petrarca: alcune novità a proposito del modello italiano », Quaderns d'Italià, 13, 2008, p. 113-126.
  • Moncunill Martí, Noemí, « Las Metamorfosis de Ovidio traducidas por Francesc Alegre (1494): algunas observaciones sobre la problemática de las fuentes », Miscellania Latina, éd. María Teresa Muñoz García de Iturrospe et Leticia Carrasco Reija, Madrid, Sociedad de Estudios Latinos, Universidad Complutense de Madrid, 2015, p. 145-151.
  • Pellissa Prades, Gemma, « The Italian sources of the Catalan translation of Ovid's Metamorphoses by Francesc Alegre (15th c.) », Zeitschrift für romanische Philologie, 133:2, 2017, p. 443-471. DOI: 10.1515/zrp-2017-0022
  • Pellissa Prades, Gemma, « Algunes dades sobre la influència de les proses mitològiques de Corella a les Transformacions de Francesc Alegre », Caplletra, 66, 2019, p. 15-32. DOI: 10.7203/Caplletra.66.13501
  • Reginato, Irene, « Métamorphoses/Transformacions d'Actéon. Sources et éléments originaux dans la réécriture catalane de Francesc Alegre », Traire de latin et espondre. Études sur la réception médiévale d'Ovide, éd. Craig Baker, Mattia Cavagna et Elisa Guadagnini, Paris, Classiquer Garnier (Rencontres, 477; Ovidiana, 2), 2021, p. 149-194. DOI du recueil: 10.15122/isbn.978-2-406-10508-4
   Compte rendu du recueil: Renate Blumenfeld-Kosinski, dans The Medieval Review, 22.03.23, 2022. [www]
 2. La primera guerra púnica

  Titre: 
  Date:1472
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu:Traduction d'une version italienne des Commentaria tria de primo bello punico de Leonardo Bruni.
  Incipit: 
  Explicit: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Bescós Prat, Pere, Francesc Alegre: La primera guerra púnica, 1472. Estudi i edició crítica, tesi doctoral, Universitat Pompeu Fabra, 2010, xix + 325 p. [handle.net]
  Traductions modernes
  Études
 3. Somni recitant lo procés d'una qüestió enamorada

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Novelari catala dels segles XIV a XVIII. Somni de Francesch Alegre, [éd. R. Miquel y Planas], Barcelona, Giró (Nova biblioteca catalana), 1910, 23 p. [HT] [IA]
  • Novel·letes sentimentals dels segles XIV i XV, a cura d'Arseni Pacheco, Barcelona, Edicions 62 (Antologia catalana, 57), 1970, 108 p.
  • Francesc Alegre, Obres de ficció sentimental. Edició i estudi de Gemma Pellissa, Alessandria, Edizioni dell'Orso (Bibliotheca Iberica), 2016, 244 p.
  Traductions modernes
  Études
 4. Raonament

  Titre:Rehonament fingit entre Ffrancesh Alegre y Speransa trames per ell a una dama (éd. Miquel y Planas); Raonament
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Vers et prose
  Contenu: 
  Incipit:Grans son les forçes de amor, Senyora de ma vida, com sperimentat tenen los que passen per lo cars en quem trobe, de infinides ancies combatut per vostre mal tractar…
  Explicit:… Que mis males son de mena
  quentre los remedios cressen
  y quando menos paressen,
  entonces dan mayor pena.
  Manuscrits
  1. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 151 [⇛ Description]
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Novelari catalá dels segles XIV a XVIII. Rahonament entre Francesch Alegre y Sperança, [éd. R. Miquel y Planas], Barcelona, L'Avenç (Nova biblioteca catalana), 1910, 8 p. [HT] [IA]
  • Novel·letes sentimentals dels segles XIV i XV, a cura d'Arseni Pacheco, Barcelona, Edicions 62 (Antologia catalana, 57), 1970, 108 p.
  • Francesc Alegre, Obres de ficció sentimental. Edició i estudi de Gemma Pellissa, Alessandria, Edizioni dell'Orso (Bibliotheca Iberica), 2016, 244 p.
  Traductions modernes
  Études
 5. Sermó d'Amor

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Quer i Aiguadé, Pere, Estudi sobre Francesc Alegre. Dues obres inèdites, el Sermó de Amor i la Passió de Jesucrist, thèse, Universitat autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1988.
  Traductions modernes
  Études
 6. Requesta d'Amor recitant una alteració entre la voluntat i la raó

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Francesc Alegre, Obres de ficció sentimental. Edició i estudi de Gemma Pellissa, Alessandria, Edizioni dell'Orso (Bibliotheca Iberica), 2016, 244 p.
  Traductions modernes
  Études
 7. Faula de Neptuno i Diana

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Francesc Alegre, Obres de ficció sentimental. Edició i estudi de Gemma Pellissa, Alessandria, Edizioni dell'Orso (Bibliotheca Iberica), 2016, 244 p.
  Traductions modernes
  Études
  • Annicchiarico, Annamaria, « Lui/Lei e il denaro nel Medioevo catalano. Fra Curial e Güelfa e la Faula de Neptuno i Diana », Letteratura e denaro. Ideologie metafore rappresentazioni. Atti del XLI Convegno Interuniversitario (Bressanone, 11-14 luglio 2013), éd. Alvaro Barbieri et Elisa Gregori, Padova, Esedra (Quaderni del Circolo filologico linguistico padovano, 29), 2014, p. 221-234.
  • Pellissa Prades, Gemma, « Els límits entre "somni" i "visió" a la Faula de Neptuno i Diana », Journal of Catalan Studies, 15, 2012, p. 94-108.
  • Torró Torrent, Jaume, « "Officium poetae est fingere": Francesc Alegre i la Faula de Neptuno i Dyana », Intel·lectuals i escriptors a la Baixa Edat Mitjana. Treballs del Seminari de literatura medieval del Departament de filologia catalana, Universitat de Barcelona, 1988-94, éd. Lola Badia et Albert Soler, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat et Curial Edicions Catalanes (Textos i estudis de cultura catalana, 36), 1994.
 8. Passió de Jesucrist

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  1. Traitez et advis de quelques gentilshommes françois, sur les duels et gages de bataille. Assçavoir, de messire Olivier de la Marche, de messire Jean de Villers Sr. de L'Isle Adam, de messire Hardouin de la Jaille et autres, escrites sur le mesme sujet non encor' imprimez.
   Paris, Jean Richer, 1586
   ARLIMA: EA2347   USTC: 49215
  Éditions modernes
  • Quer i Aiguadé, Pere, Estudi sobre Francesc Alegre. Dues obres inèdites, el Sermó de Amor i la Passió de Jesucrist, thèse, Universitat autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1988.
  • Alvarez Gómez, Daniel, « La Passió de Jesucrist de Francesc Alegre (Introducció i edició) », Analecta sacra tarraconensia, 89, 2016, p. 263-315.
  Traductions modernes
  Études
 9. Vida de sant Josafat (œuvre perdue?)

  Titre: 
  Date:1494
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  1. Traitez et advis de quelques gentilshommes françois, sur les duels et gages de bataille. Assçavoir, de messire Olivier de la Marche, de messire Jean de Villers Sr. de L'Isle Adam, de messire Hardouin de la Jaille et autres, escrites sur le mesme sujet non encor' imprimez.
   Paris, Jean Richer, 1586
   ARLIMA: EA2347   USTC: 49215
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  Études
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/7118


Voir aussi:
> Wikidata: Q17301956
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Compléments: Gemma Pellissa Prades
Dernière mise à jour: 10 novembre 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter