logo arlima

Johannes Steemaer dit Pertcheval

Jan Pertcheval | Percheval

Biographie

Actif vers la fin du XVe siècle

Poète et traducteur bruxellois

Bibliographie

Généralités
 • de Keyser, Paul, « Nieuwe gegevens omtrent Colijn Caillieu (coellin), Jan de Baertmaker (smeken), Jan Steemaer (percheval) en Jan van den Dale », Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 53, 1934. [DNBL]
 • Sleiderink, Remco, « De dichters Jan Smeken en Johannes Pertcheval en de devotie tot Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën. Nieuwe gegevens uit de rekeningen van de Brusselse broederschap (1499-1516) », Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, 19, 2012, p. 52-53 et 62-65.
 • Sleiderink, Remco, « Johannes Steemaer alias Pertcheval. De naam en faam van een Brusselse rederijker », Want hi verkende dien name wale. Opstellen voor Willem Kuiper, éd. Marjolein Hogenbirk et Roel Zemel, Amsterdam, Stichtting Neerlandistiek VU; Münster, Nodus Publikationen, 2014, p. 149-154.
 • Sutch, Susie Speakman, « Jan Pertcheval and the Brussels Leliebroeders (1490-1500). The model of a conformist rhetoricians chamber? », Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650), éd. Bart Ramakers, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2003, p. 94-106.
 • Willems, Leonard, « Aanteekeningen over Middelnederlandsche schrijvers II », Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1936. [DBNL]
 1. Den camp vander doot

  Titre: 
  Date:1493
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Néerlandais
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu:Traduction du Chevalier deliberé d'Olivier de la Marche.
  Incipit: 
  Explicit: 
  Voir aussi:Pieter Willemszoon
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  1. Dit boeck is ghenoempt den camp vander doot
   Schiedam, Otgier Pietersz Nachtegael, 27 juin 1503
   ARLIMA: EA2343   USTC: 425427
  Éditions modernes
  • Jan Pertcheval's Den camp vander doot, met inleiding, aanteekeningen en glossarium door Gilbert Degroote, en een toelichting bij de houtsneden door A. J. J. Delen, Antwerpen et Amsterdam, Stichting "Onze Oude Letteren", 1948, lii + 133 p. [DBNL]
   Compte rendu: J.J. Mak, dans Jaarboek De Fonteine, 1948-1949. [DBNL]
  Traductions modernes
  Études
  • Armstrong, Adrian, « Half dicht, half prose gheordineert. Vers et prose de moyen français en moyen néerlandais », Le moyen français, 76-77, 2015, p. 7-38. DOI: 10.1484/j.lmfr.5.111303
  • Jongenelen, Bas, « Jan Pertcheval's translation of Le chevalier délibéré: Den camp vander doot. Source, translation and public », Publications du Centre européen d'études bourguignonnes, 43, 2003, p. 199-212.
  • Jongenelen, Bas, « The influence of Le chevalier délibéré on late medieval Dutch literature », Dutch Crossing, 29:2, 2005, p. 229-240. [www] DOI: 10.1080/03096564.2005.11730860
 2. Spelen van de Zeven Weeën [œuvre perdue]

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Néerlandais
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Études
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/6563


Voir aussi:
> Wikidata: Q17351451
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 28 janvier 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter