logo arlima

Hystorie van Olyvier van Castillen ende van Artus van Algarbe

Bibliographie

Auteur:Traducteur anonyme originaire de Hollande
Titre:Een seer schone ende suverlike hystorie van Olyvier van Castillen ende van Artus van Algarbe, sijnen lieven gheselle (éd. Henric Eckert van Homburch)
Date:Début du XVIe siècle
Langue:Néerlandais
Genre: 
Forme:Prose
Contenu:Traduction de L'histoire d'Olivier de Castille et Artus d'Algarbe de Philippe Camus d'après un exemplaire perdu se rapprochant .
Incipit:Een seer schone ende suverlike hystorie van Olyvier van Castillen ende van Artus van Algarbe, sijnen lieven gheselle, ende oeck mede van die schone Helena, des conincs dochter van Enghelant.
Prologus om die Historie van Olyvier van Castille.
Om dat die memorie vanden mensche vergetel is ende die menschelike natuere om haer broesheyt seere verwandelic is, doechdelic is geintroduceert ende ingeleyt geweest [als] dat die redenen verstandelic slutende ende concluderende…
Explicit:… die in haren tijden ende leven grote vromicheden ende grote fayten van wapenen deden, alsoe als ghi hier voer gehoort hebt. God wille harer sielen ontfermen ende gedachtich wesen, ende allen kersten ghelovigen sielen, Amen!
Ende is gheprint tAntwerpen bi mi, Henric Eckert van Homburch, woenende bider Cammerpoerten Int huys van Delft.
Manuscrits
Éditions anciennes
 1. Een seer schone ende suverlike hystorie van Olyvier van Castillen ende van Artus van Algarbe, sijnen lieven gheselle
  Anvers, Henric Eckert van Homburch, [vers 1510]
  ARLIMA: EA3440   USTC: 768207
 2. Een seer schone ende suverlike hystorie van Olyvier van Castillen ende van Artus van Algarbe, sijnen lieven gheselle
  Anvers, Jan II van Ghelen, 1576
  ARLIMA: EA3441   USTC: 430519
Éditions modernes
 • Een seer schone ende suverlike hystorie van Olyvier van Castillen ende van Artus van Algarbe, sijnen lieven gheselle, zoals gedrukt door Henric Eckert van Homburch te Antwerpen (ca. 1510). Een kritische, synoptische editie samen met L'Hystoire de Olivier de Castille et de Artus d'Algarbe, son loyal compaignon, zoals gedrukt door Loys Garbin te Genève (1493), bezorgd door Willem Kuiper UvA en Elisabeth de Bruijn UA / FWO Vlaanderen, Amsterdam et Antwerpen, Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde, 2020, vi + 363 p. [bouwstoffen.kantl.be]
Traductions modernes
Études
 • de Bruijn, Elisabeth, « De Nederlandstalige druk van Olyvier van Castillen (ca. 1510). Een ongewoon getrouwe vertaling », Queeste, 25:2, 2018, p. 67-86.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/8404


Voir aussi:
> Wikidata: Q57781584
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Willem Kuiper
Dernière mise à jour: 18 février 2020

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter