logo arlima

Paris i Viana

Bibliographie

Titre: 
Date:Fin du XVe siècle
Langue:Catalan
Genre:Roman
Forme:Prose
Contenu:Version catalane du roman de Paris et Vienne de Pierre de La Cépède
Incipit:Historia de las amors: e vida del cavaller paris: e de viana filla del dalfi de franca.
En lo temps del gran emperador carles rey de frança fill del rey pepi: qui dela una part despanya lança los moros e de aquella trague e expelli lur in fael e cruel senyoria…
Explicit:… La vida dels dos fou molt larga: en casar ab cases reals sos fills e filles molt favorits de arago y de frança: y enlo morir los fou feta molta honra segons la vida dells atot lo mon era estada accepta:
Acaba la hystoria e vida dels dos anamorats co es del cavaller paris e de viana filla del dalfi de franca, empremtada enla insigna ciutat de gerona a V de iuny any Mil CCCC. LXXXXV.
Manuscrits
Éditions anciennes
 1. Historia de Paris i Viana
  Girona, [Diego de Gumiel], 5 juin 1495
  ARLIMA: EA3756   GW: 12697   ISTC: ip00113700   USTC: 333352 766881
 2. Historia de Paris i Viana
  [Barcelona], [Diego de Gumiel], [vers 1497]
  ARLIMA: EA3757   USTC: 352677
  Exemplaires en ligne: [Barcelona] [GB] [IA]
 3. Historia de Paris i Viana
  [Barcelona], [Diego de Gumiel], [vers 1499]
  ARLIMA: EA3758   GW: 12698   ISTC: ip00113750   USTC: 333919 767488
Éditions modernes
 • Kaltenbacher, Robert, Der altfranzösische Roman Paris et Vienne, Erlangen, Junge, 1904, [vii] + 394 p. (ici p. 327-350) [GB] [IA]
  Comptes rendus: A. Jeanroy, dans Bulletin hispanique, 7, 1905, p. 208-209. [Gallica] [GB] [HT] [IA] — A. Jeanroy, dans Revue critique d'histoire et de littérature, 39:2, 1905, p. 385-387. [Gallica] [GB] [HT] [IA] — Paul Meyer, dans Romania, 34, 1905 p. 316-317. [JSTOR] [Persée] [Gallica] [GB] [HT] [IA: ex. 1, ex. 2]
  Éditions antérieures:
  • Kaltenbacher, Robert, Der altfranzösische Roman "Paris et Vienne", Erlangen, Junge, 1901, 54 p. [GB] [IA]
  • Kaltenbacher, Robert, « Der altfranzösische Roman Paris et Vienne », Romanische Forschungen, 15, 1904, p. 321-688α. [GB] [HT] [IA: ex. 1, ex. 2]
 • Paris i Viana, versió de Jordi Vinyes, Barcelona, Laertes (Lectures i itineraris, 15) 1991, 76 p.
Traductions modernes
Études
 • Riquer, Martí de, Antoni Comas et Joaquim Molas, « Novel·la cavalleresca i vida cavalleresca », Història de la literatura catalana, Barcelona, Ariel, 1984, t. 3, p. 276.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/9452


Voir aussi:
> ——
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 20 février 2021

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter