logo arlima

Rijckaert zonder Vreese

Bibliographie

Auteur:Traducteur inconnu vivant à Anvers
Titre:Een schone ende wonderlijcke Historie van Rijckaert zonder Ureese, sone van Robrecht de Duyvel, Hertoghe van Normandien/ [et]c. Van nieus sot de Fransoysche in Nederlandtsche tale overgheset (éd. 1619)
Date:Vers 1530-1540
Langue:Néerlandais
Genre:Roman
Forme:Prose
Contenu:Traduction de L'histoire de Richard sans peur, duc de Normandie de Gilles Corrozet.
Incipit:Voorreden
Beminde leser, hoewel het kan wesen dat u lieden vele ende verscheydene, fraeye ende lustighe historien gelesen heeft, zoo en twijfele ic nochtans niet ofte dese teghenwoordighe en zal u int lesen niet alleen onverdrietich vallen…
De historie van Rijckaert zonder Vreese.
Hoe Rijckaert zonder Vreese van[d]en duyvel Brudemor bedrogen wert, die hy dede voeden, meynende dien een jonc kindt te wesen. Capittel .I.
In voorleden tijden wasser in Normandien een hertoghe genaemt Rijckaert, sone van Robrecht de Duyvel, ende van des keysers van Roomen dochtere…
Explicit:… ende is alzoo in goeden ouderdom koninc van Enghelandt ende hertoghe van Normandien gestorven tot syner zalicheyt, tot de welcke ons ooc wil brenghen Godt den Vader, de Sone ende den Heylighen Gheest, Amen!.
Finis.
Manuscrits
Éditions anciennes
  1. Een schone ende wonderlijcke Historie van Rijckaert zonder Ureese, sone van Robrecht de Duyvel, Hertoghe van Normandien/ [et]c. Van nieus sot de Fransoysche in Nederlandtsche tale overgheset
    Antwerpen, Hieronymus Verdussen, 1619
    ARLIMA: EA3287
Éditions modernes
  • Een schone ende wonderlijcke historie van Rijckaert zonder Vreese, sone van Robrecht de Duyvel, Hertoghe van Normandien, die door syne kloecke daden ende voorsichticheyt Koninc van Enghelandt wert. Zeer ghenuechlijcken ende zeeltsaem om lesen, bezorgd en ingeleid door W. L. Braekman, Brugge, Van de Wiele (Vroege volksboeken uit de Nederlanden, 6), 1986, 17 p. + 12 f.
  • Een schone ende wonderlijcke historie van Rijckaert zonder Vreese, sone van Robrecht de Duyvel, hertoghe van Normandien, die door sijne kloecke daden ende voorsichticheyt koninc van Enghelandt wert, zoals gedrukt door Hieronimus Verdussen te Antwerpen in 1619 [exemplaar UB Göttingen 8 FAB III, 1945], en een diplomatische editie van Le rommant de Richart sans paour [...], in de bewerking van Gilles Corrozet, zoals gedrukt door Alain Lotrian en Denis Janot te Parijs z.j. [ca. 1530] [exemplaar Bibliothèque de l’Arsenal, Rés. 4° B.L.4303]. Transcriptie: Willem Kuiper en Suzanne Preij. Collatie en editie: Willem Kuiper, Amsterdam, Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde, 2019, 83 p. [bouwstoffen.kantl.be]
Traductions modernes
Études
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/8080


Voir aussi:
> ——
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Willem Kuiper
Dernière mise à jour: 27 mai 2019

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter