logo arlima

Den spiegel der duecht ende der eerbaerheyt

Bibliographie

Titre: 
Date:1515
Langue:Néerlandais
Genre: 
Forme:Prose
Contenu:Traduction de la version allemande de Marquard vom Stein du Livre du Chevalier de la Tour Landry.
Incipit:De prologhe
Inden jaer ons Heeren duysent drie hondert ende een en[de] tseventich, als ick in dat inde van aprile met swaermoedicheden beladen sijnde gync in eenen boomghaert spaceren om die selve mine swaermoedicheyt te verghetene…
[Chapitre I]
Daerom eest wel redelijck dat alle menschen, tsi vrou oft man, voer alle werck ten eersten haren God ende Scepper voer ooghen hebben ende Hem…
Explicit:… ende lof verwerven sult ende daerna inder eewicheyt salighen loon ontfanghen, dwelck u ende ons allen verleene die hemelsche coninck. Amen.
Dit boeck es ter eeren Gods ende tot salicheit van alle menschen uut de overlantsche tale ghetranslateert ende gheprint in de princelijcke stat van Bruesele bi mi, Thomaes vander Noot, op onser liever Vrouwen avont halfooscht int jaer ons Heeren duysent vijfhondert ende vijfthiene.
Manuscrits
Éditions anciennes
 1. Den spiegel der duecht ende der eerbaerheyt, vol schoone historien ende exempelen
  Bruxelles, Thomaes vander Noot, 1515
  ARLIMA: EA4127   USTC: 436913
  Exemplaire en ligne: [Washington DC]
Éditions modernes
 • Den spiegel der duecht ende der eerbaerheyt, vol schoone historien ende exempelen, zoals gedrukt door Thomaes vander Noot te Brussel in 1515. Kritische editie met facsimile van het unieke exemplaar: Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection 1131, bezorgd door Willem Kuiper en Inge Van Outryve, Amsterdam, Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA (Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde), 2022, x + 455 p. [bouwstoffen.kantl.be]
Traductions modernes
Études
 • Keesman, Wilma, Nico Oudejans et Herman Pleij, « Een Nederlandse bewerking van de Chevalier de La Tour in de Rosenwald-collectie: Den Spieghel der Duecht van 1515 », Spektator, 12, 1982-1983, p. 89-118.
 • Lambert, H. O. « L'image de la femme dans le Livre du Chevalier de la Tour Landry pour l'enseignement des filles (1372) et dans ses transpositions en langue allemande (1493, 1538) », Kultureller Austausch und Literaturgeschichte im Mittelalter. Transferts culturels et histoire littéraire au Moyen Âge. Kolloquium im Deutschen Historischen Institut Paris / Colloque tenu à l’Institut Historique Allemand de Paris (16.-18.3.1995), éd. Ingrid Kasten, Werner Paravicini et René Pérennec, Sigmaringen, Thorbecke (Beihefte der Francia, 43), 1998, p. 259-262.
 • Trachsler, Richard, « Vom Chevalier de la Tour zum Ritter vom Turm », Vox romanica, 78, 2019, p. 167-181. DOI: 10.2357/VOX-2019-007
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/10205


Voir aussi:
> Wikidata: Q112158158
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Willem Kuiper
Dernière mise à jour: 28 novembre 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X