logo arlima

Vicent Ferrer

Vicente Ferrer | Vincent Ferrier

Biographie

Né à Valence (Espagne) en 1350 — Mort à Vannes (Morbihan) en 1419

Frère dominicain et prédicateur valencien

Bibliographie

Recueils
 • Œuvres de saint Vincent Ferrier, éditées par le P. Fagès, Paris, Picard, 1909, 2 t.
 • Saint Vincent Ferrier, Traité de la vie spirituelle, extraits de sermons et fioretti. Textes choisis et présentés par Bruno H. Vandenberghe, Namur, Éditions du Soleil levant (Les écrits des saints), 1956, 191 p.
 • Cátedra García, Pedro M., Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media: San Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412): estudio bibliográfico, literario y edición de los textos inéditos, Valladolid, Junta de Castilla y León-Consejería de cultura y turismo (Estudios de historia), 1994, 713 p.
Généralités
 • Almazan, V., « L'exemplum chez Vincent Ferrier », Romanische Forschungen, 79, 1967, p. 288-332.
 • Blumenfeld-Kosinski, Renate, Poets, Saints, and Visionaries of the Great Schism, 1378-1417, University Park, Pennsylvania State University Press, 2006, x + 240 p.
 • Cátedra García, Pedro M., Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media. San Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412): estudio bibliográfico, literario y edición de los textos inéditos, [Valladolid], Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo (Estudios de historia), 1994, 713 p.
 • Costa, Ricardo da, et Gustavo Cambraia Franco, « São Vicente Ferrer (1350-1419) e a eficácia filosófico-retórica do sermão: arte e filosofia », Mirabilia, 20, 2015, 39 p.
 • Daileader, Philip, Saint Vincent Ferrer, His World and Life: Religion and Society in Late Medieval Europe, New York, Palgrave Macmillan (The New Middle Ages), 2016, xviii + 282 p.
 • Espinel, J. L., « Biblia de San Vicente. Convento de San Esteban. Salamanca », Ciencia tomista, 119:3, 1992, p. 521-548.
 • Fàbregas i Alegret, Immaculada, Araceli Alonso Campo et Christian Lagarde, éd., Els països Catalans i la Bretanya a l'Edat mitjana: entorn de la "matèria de Bretanya" i Sant Vicent Ferrer = Les pays Catalans et la Bretagne au Moyen Âge: autour de la "matière de Bretagne" et de Saint Vincent Ferrier, Canet en Roussillon, Trabucaire (Cultura catalana), 2014, 213 p.
 • Garganta, J. M. de, « San Vicente Ferrer, predicador de penitencia y de reforma », Agiografia nell'Occidente cristiano, secoli XIII-XV. Convegno internazionale, Roma, 1-2 marzo 1979, éd. Accademia nazionale dei Lincei, Roma, Accademia nazionale dei Lincei (Atti dei convegni Lincei, 48), 1980, p. 129-165.
 • Gimeno Blay, F. M., La Biblia de San Vicente Ferrer (Codice manuscrito del siglo XIII), València, Scriptorium, 1992.
 • Gorce, Maxime, Saint Vincent Ferrier (1350-1419), Paris, Plon, 1904. — Réimpr.: Paris, Plon-Nourrit, 1923; Paris, Librairie Lecoffre, 1935.
 • Gorce, Maxime, Les bases de l'étude historique de saint Vincent Ferrier, Paris, Plon-Nourrit, 1923, ii + 58 p.
 • Hogan, Stanislaus M., Saint Vincent Ferrer O. P., London, New York, Bombay et Calcutta, Longmans, Green and Co. (Lives of the Friar Saints), 1911, xii + 117 p. [GB] [IA: ex. 1, ex. 2]
 • Llop Catalá, Miguel, San Vicente Ferrer y los aspectos socioeconómicos del mundo medieval, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1995, 286 p.
 • Martínez Ferrando, J. E., et F. Solsona Climent, « San Vicente Ferrer y la Casa real de Aragón », Analecta sacra Tarraconensia, 26, 1953-1955, p. 1-143.
 • Montagnes, B., « Saint Vincent Ferrier devant le Schisme », Genèse et débuts du grand schisme d'Occident. Colloque international du Centre national de la recherche scientifique, Avignon, 25-28 septembre 1978, Paris, Éditions du CNRS (Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique, 586), 1980, p. 607-613.
 • Montesano, Marina, Ai margini del Medioevo. Storia culturale dell'alterità, Roma, Carocci (Frecce), 2021, 272 p.
 • Riquer, Martín de, et Antoni Comas, Història de la literatura catalana, Barcelona, Ariel, 1964-1972, 4 t., ici t. 2, p. 197-264.
 • Salvat, Joseph, et Geneviève Brunel-Lobrichon, « Vincent Ferrier (saint) », Dictionnaire des lettres françaises: le Moyen Âge, éd. Geneviève Hasenohr et Michel Zink, Paris, Fayard, 1992, p. 1480-1481.
  Réimpression:
  • Paris, Fayard (La Pochothèque), 1994
 • Ysern i Lagarda, Josep Antoni, « Sant Vicent Ferrer: predicació i societat », Revista de filología románica, 20, 2003, p. 73-102.
 1. Quaestio sollemnis de unitate universalis

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Valencien
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
  • Zonta, Mauro, « About Saint Vincent Ferrer's "wider version" of his Quaestio sollemnis de unitate universalis in Hebrew translation », Dominikaner und Juden: Personen, Konflikte und Perspektiven vom 13. bis zum 20. Jahrhundert = Dominicans and Jews: Personalities, Conflicts, and Perspectives from the 13th to the 20th century, éd. Elias H. Füllenbach et Gianfranco Miletto, Berlin, de Gruyter (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens, N. F., 14), 2015, p. ??.
 2. Sermons

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Valencien
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Œuvres de saint Vincent Ferrier, éditées par le P. Fagès, Paris, Picard, 1909, 2 t. [IA: t. 1, t. 2]
  • Quaresma de sant Vicent Ferrer predicada a València l'any 1413. Introducció, notes i transcripció per Josep Sanchis Sivera, Barcelona, Institució Patxot, 1927, lix + 358 p. [GB] [IA]
  • Sant Vicent Ferrer, Sermons, a cura de Josep Sanchis Sivera, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció B), 1932-1934, 2 t.
  • Sant Vicent Ferrer, Sermons de Quaresma, estudi preliminar de M. Sanchis Guarner, València, Clàssics Albatros, 1973, 2 t.
  • Sant Vicent Ferrer, Sermons, a cura de Josep Sanchis Sivera [puis:] Gret Schib, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció B), 1971-1988, 6 t.
  • Sant Vicent Ferrer, Sermons, versio a cura de Xavier Renedo i Lluis Cabre, Barcelona, Teide (Tria de clàssics, 7), 1993, 147 p.
  • Cátedra García, Pedro M., Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media: San Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412): estudio bibliográfico, literario y edición de los textos inéditos, Valladolid, Junta de Castilla y León-Consejería de cultura y turismo (Estudios de historia), 1994, 713 p.
  • Vicent Ferrer, Tractat de la vida espiritual; Sermons. Introducció i notes d'Adolfo Robles; traducció dels textos llatins de Vicent J. Girbés, Ricard M. Sarrió; adaptació dels textos valencians de Josep Enric Estrela, Barcelona, Proa (Clàssics del cristianisme, 71), 1998, 200 p.
  • Sermonario de san Vicente Ferrer, estudio y transcripción de Francisco M. Gimeno Blay y Ma Luz Mandingorra Llavata; traducción Francisco Calero Calero, Valencia, Ajuntament de Valencia, 2002, 2 t.
  • Claret García Martínez, Antonio, La escritura transformada: oralidad y cultura escrita en la predicación de los siglos XV al XVII, Huelva, Universidad de Huelva, Servicio de Publicaciones (Arias Montano, 79), 2006, 475 p.
   En annexe, édition du sermon CLV.
  • San Vicente Ferrer, La misericordia de Dios y la salvación del hombre (Sermones entre 1411-1413), éd. José María Monforte Revuelta, València, EDICEP, 2007.
  Traductions modernes
  • en espagnol:
   • Gimeno Blay, Mandingorra Llavata et Calero Calero 2002 (voir sous Éditions modernes)
  • en français:
   • Saint Vincent Ferrier, Sermons, traduit du catalan par Patrick Gifreu et préfacé par Josianne Cabanas, Perpignan, Éditions de la Merci, 2010, 183 p.
   • Saint Vincent Ferrier, Sermon sur la passion, traduit de l’occitan, préfacé et annoté par Patrick Gifreu, Perpignan, Éditions de la Merci, 2016, 140 p.
  Études
  • Brunel, Clovis, « Un plan de sermon de Saint Vincent Ferrier », Bibliothèque de l'École des chartes, 85, 1924, p. 110-117.
  • Cátedra, P. M., Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media. San Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412), Salamanca, Junta de Castilla y León, Consejería de cultura y turismo, 1994.
  • Esponera Cerdán, Alfonso, El oficio de predicar: los postulados teológicos de los sermones de San Vicente Ferrer, Salamanca, San Esteban (Monumenta histórica iberoamericana de la Orden de predicadores, 30), 2007, 245 p.
  • Fuster, Joan, « L'oratòria de sant Vicent Ferrer », Obres Completes I. Llengua, literatura, història, Barcelona, Edicions 62, 1968, p. 23-151.
  • Martínez Romero, Tomàs, Aproximació als sermons de Sant Vicent Ferrer, presentació de Germà Colón, València, Editorial Denes (Col·lecció Francesc Ferrer Pastor. Investigació, 8), 2002, 187 p.
  • Perarnau, Josep, « Aportació a un inventari de sermons de sant Vicenç Ferrer: temes bíblics, títols i divisions esquemàtiques », Arxiu de textos catalans antics, 18, 1999, p. 515-516.
  • Renedo, Xavier, « James I of Aragon, Vicent Ferrer, and Francesc Eiximenis: natural memory and artificial memory », Memory in the Middle Ages: Approaches from Southwestern Europe, éd. Flocel Sabaté, Leeds, Arc Humanities Press (CARMEN Monographs and Studies), 2020, p. 63-96.
Répertoires bibliographiques
 • Brunel, Clovis, Bibliographie des manuscrits littéraires en ancien provençal, Paris, Droz (Société de publications romanes et françaises, 13), 1935, xix + 147 p. (ici p. 410, no 2033)
  Réimpression:
  • Genève, Slatkine – Marseille, Laffitte, 1973
Permalien: https://arlima.net/no/4123


Voir aussi:
> Wikidata: Q317131
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Compléments: Xavier Renedo et Adeline Rucquoi
Dernière mise à jour: 24 avril 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter