logo arlima

Francesc Eiximenis

Francesch Eximenis | François

Biographie

Né à Girone vers 1340 — Mort à Perpignan vers 1409

Écrivain franciscain catalan

Bibliographie

Recueils
 • Francesc Eiximenis, La societat catalana al segle XIV, a cura de Jill Webster, Barcelona, Edicions 62 (Antología catalana, 30), 1967, 89 p. — 2e éd., 1982.
 • Francesc Eiximenis, Prosa, éd. Xavier Renedo et Sergi Gascon, Barcelona, Teide (Tria de clàssics, 8), 1993.
 • Francesc Eiximenis, Llibres, mestres i sermons. Antologia de textos, éd. David Guixeras et Xavier Renedo, Barcelona, Barcino (Biblioteca Barcino, 2), 2005, 268 p.
 • Francesc Eiximenis, An Anthology, Translated by Robert D. Hughes. Introduction by David Guixeras and Xavier Renedo, London, Tamesis Books, 2008, 165 p.
  Donna M. Rogers, dans The Medieval Review, 09.02.04. [TMR]
 • François Eiximenis, Contes et fables, traduit du catalan et présenté par Patrick Gifreu, Perpignan, Éditions de la Merci, 2009, 142 p.
Généralités
 • Alberni, Anna, Lola Badia, Lluís Cifuentes et Alexander Fidora, éd., El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis: estudis ICREA sobre vernacularització = Knowledge and Vernacular Languages in the Age of Llull and Eiximenis: ICREA Studies on Vernacularization, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 170), 2012, 400 p.
 • Alpera, Lluís, Los nombres trecentistas de botánica valenciana en Francesc Eiximenis, València, Institución Alfonso el Magnánimo, 1968.
 • « Apèndix. Inventari dels manuscrits i edicions antigues de Francesc Eiximenis », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 323-350. [iec.cat]
 • Barcelona, Martí de, « Fra Francesc Eiximenis, OFM (1340?-1409?). La seva vida. Els seus escrits. Sa personalitat literària », Estudios franciscanos, 40, 1928, p. 437-500; réimpr. dans Colectanea Sarrianensia, 1, 1913, p. 397-460; dans Estudis sobre Francesc Eiximenis, 1, 1991, p. 185-239.
 • Barraqué, Jean-Pierre, « Les idées politiques de Francesc Eiximenis », Revue d'histoire et de philologie, 114, 2008, p. 531-556.
 • Bataller Català, Alexandre, « Representació social i tòpic de la igualtat davant la mort a través de la figuració del joc dels escacs (De Jaume de Cèssulis i Innocenci III/Joan de Gal·les a Francesc Eiximenis i Ausiàs March) », Llengua i literatura, 9, 1998, p. 7-47.
 • Bohigas, Pere. « Prediccions i profecies en les obres de fra Francesc Eiximenis », Franciscalia: Homenatge de les lletres catalanes a sant Francesc en la convergència centenària del trànsit del Poverello (1226), de la seva canonització (1228) i de l'autoctonia de l'orde caputxí (1528), Barcelona, Editorial Franciscana, 1928, p. 23-38; réimpr. dans Aportació a l'estudi de la literatura catalana, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982, p. 94-114.
 • Bohigas, Pere, « Idees de fra Francesc Eiximenis sobre la cultura antiga », Miscel·lània Crexells, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1929, p. 77-92; réimpr. dans Aportació a l'estudi de la literatura catalana, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982, p. 115-122.
 • Brines i Garcia, Lluís, La filosofia i política de Francesc Eximenis, Sevilla, Novaedició et Grupo Nacional de Editores, 2004, 653 p.
 • Carreras Arnau, Tomàs, « Fray Francisco Eiximenis. Su significación religiosa, filosófico-moral, política y social », Anales del Instituto de estudios gerudenses, 1, 1946, p. 270-293.
 • Cátedra, Pedro M., « Francesc Eiximenis y don Alfonso de Aragón », Archivo ibero-americano, 42, núm. 165-168, 1982, p. 75-80.
 • Cervera Vera, Luis, Francisco Eiximenis y su sociedad ideal, San Lorenzo de El Escorial, Swan, 1989.
 • El Molar, Nolasque d', « Eiximenis (François) », Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique: doctrine et histoire, éd. M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, Paris, Beauchesne, t. 4, 1961, col. 1950-1955.
 • Epalza, Mikel de, « Un logos cristià enfront de l'Islam: Eiximenis escrivint sobre Mahoma », Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, éd. Antoni Ferrando et Albert G. Hauf, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 78, 82, 94, 97, 113, 119, 130, 143), 1989-1994, t. 1, p. 59-75.
 • Estudis sobre Francesc Eiximenis, Studia bibliographica, 1, 1991.
 • Ferrer i Mallol, Maria Teresa, « La projecció exterior de la Corona catalanoaragonesa a la segona meitat del segle XIV », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 38-78. [iec.cat]
 • Ferrer Navarro, Ramon, éd., Eiximenis i la seva obra. Exposició, Universitat de València, La Nau, del 26 de novembre del 2009 al 2 de febrer del 2010, València, Acadèmia valenciana de la llengua, 2010, 383 p.
 • García López, J., « Francesc Eiximenis en la Guerra dels Segadors: dos pliegos de la colección Bonsoms », Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats, vol. II, Estudi general, 22, 2002, p. 421-443.
 • Gascon Uris, Sergi, « Eiximeniana fragmenta recuperata », Actas del VI Congreso internacional de la Asociación hispánica de literatura medieval (Alcalá de Henares, 1995), Alcalá de Henares, Universidad, 1997, p. 671-689.
 • Gracia, J. J. E., « Francesc Eiximenis' sources », Catalan Studies: Estudis sobre el català. Volume in Memory of Josephine de Boer, éd. J. Guisoy et J. M. Sola-Solé, Barcelona, Borrás Edicions, 1977, p. 173-187.
 • Grahit, E., « Memorias sobre la vida y obra del escriptor geroní Francesch Eiximenes », La Renaxensa, 3, 1873, p. 185-188, 195-199, 208-212, 234-236, 256-260 et 266-269; réimpr. dans Estudis sobre Francesc Eiximenis, 1, 1991, p. 1-40.
 • Guinot, Enric, « La societat valenciana en temps de Francesc Eiximenis (1383-1408) », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 168-185. [iec.cat]
 • Hauf, Albert G., « Eiximenis, Joan de Salisbury i Fr. Joan de Gal·les, O. F. M. », Miscel·lània Sanchis Guarner, València, Publicacions de la Universitat, 1984, t. 1, p. 167-174.
 • Hauf, Albert G., D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena. Aportado a l'estudi de la nostra cultura medieval, València, Institut de filologia valenciana; Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guamer, 19), 1990.
 • Hauf, Albert G., « Profetisme, cultura literària i espiritualitat a la València del segle XV: d'Eiximenis i sant Vicent Ferrer a Savonarola passant pel Tirant lo Blanc », Xàtiva, els Borja, una projecció europea, éd. Marià González Baldaví et Vicent Pons Alòs, Xàtiva, Museu de l'Almodí, 1995, p. 101-138.
 • Hauf, Albert G., « La huella de Ubertino de Casale en el preerasmismo hispánico: el caso de fray Francesc Eiximenis », Actes del X Congrés internacional de l'Associació hispànica de literatura medieval, Alacant, Institut interuniversitari de filologia valenciana, 2005, p. 95-135.
 • Hernando, Josep, « Obres de Francesc Eiximenis en biblioteques privades de la Barcelona del segle XV », Arxiu de textos catalans antics, 26, 2007, p. 385-568.
 • Ivars, Andrés, « El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1408) », Archivo ibero-americano, 14 1920, p. 76-104; 15, 1920, p. 289-331; 19, 1923, p. 359-398; 20, 1923, p. 210-248; 24, 1925, p. 325-382; 25, 1926, p. 5-48 et 289-333.
 • Ivars, Andrés, El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1408), Benissa, Ajuntament de Benissa, 1989.
 • Lerner, Robert Earl, « Prophetic utopias: Olivi, Rupescissa and Eiximenis », Utopies i alternatives de vida a l'Edat Mitjana. Reunió científica. XII Curs d'Estiu Comtat d'Urgell, celebrat a Balaguer els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2007, éd. Flocel Sabaté et Maite Pedrol, Lleida, Pagès, 2009, p. 69-82.
 • López del Amo, A., « Datos para la biografía de Fr. Francisco Eiximenis, patriarca de Jerusalem », Archivo ibero-americano, 2, 1914, p. 228-240; réimpr. dans Estudis sobre Francesc Eiximenis, 1, 1991, p. 173-182.
 • Madurell i Marimon, Josep Maria, « Manuscrits eiximenians », Martínez Ferrando, archivero. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria, Madrid, Asociación nacional de bibliotecarios, archiveros y arqueólogos, 1968, p. 291-313.
 • Maravall, Josep Antoni, « Franciscanismo, burguesía y mentalidad precapitalista. La obra de Eiximenis », Estudios de historia del pensamiento español, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1973, t. 1, p. 398.
 • Martí de Barcelona, P., « Fra Francesc Eiximenis », Estudis franciscans, 40, 1928, « Collectanea Sarrianensia », vol. I, fasc. XIII. — Réimpr.: Barcelona, Ed. Franciscana, 1929.
 • Martí, Sadurní, « Pour une première approche de la vision de Marie dans l'œuvre de Francesc Eiximenis », La Vierge dans les arts et les littératures du Moyen Âge. Actes du colloque de Perpignan du 17 au 19 octobre 2013, éd. Paul Bretel, Michel Adroher et Aymat Catafau, Paris, Champion (Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 120), 2017, p. 121-138.
 • Martín, José Luis, La mujer y el caballero: estudio y traducción de los textos de Francesc Eiximenis, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003.
 • Martín, José Luis, La ciudad y el príncipe: estudio y traducción de los textos de Francesc Eiximenis, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2004.
 • Massó-Torrents, Jaume, « Les obres de Fra Francesch Eximeniç », Anuari de l'Institut d'estudis catalans, 3, 1909-1910; 1914-1917.
 • Massó i Torrents, Jaume, « Les obres de fra Francesch Eximeniç (1340?-1409). Essaig d'una bibliografia », Anuari de l'Institut d'estudis catalans, 3, 1910, p. 588-692; réimpr. dans Estudis sobre Francesc Eiximenis, 1, 1991, p. 41-172.
 • Monfrin, Jacques, « La bibliothèque de Francesc Eiximenis, O. M., patriarche de Jérusalem et administrateur de l'évêché de Perpignan (1409) », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1967, p. 157-160. DOI: 10.3406/bsnaf.1967.7592
 • Monfrin, J., « La bibliothèque de Francesc Eiximenis (1409) », Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, 29, 1967, p. 447-487. [jstor.org]
 • Monfrin, Jacques, « La bibliothèque de Francesc Eiximenis (1409) », Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la papauté d'Avignon, éd. D. Williman, Paris, CNRS (Documents, études et répertoires, 23, 1), 1980, t. 1, p. 287-306.
 • Monfrin, Jacques, « La bibliothèque de Francesc Eiximenis (1409) », Studia bibliographica, Girona, Col·legi universitari de Girona; Diputació de Girona (Estudis sobre Francesc Eiximenis, 1), 1991, p. 241-287.
 • Montoliu, Manuel de, Eiximenis, Turmeda i l'inici de l'humanisme a Catalunya: Bernat Metge, Barcelona, Alpha, 1959.
 • Nolasc del Molar, P., Eiximenis, Olot, Biblioteca Olotina, 1962.
 • Pelaez, Manuel J., « Banquets et festins dans la pensée sociale de Francesc Eiximenis », Banquets et manières de table au Moyen Âge, Aix-en-Provence, Centre universitaire d'études et de recherches médiévales d'Aix (CUER MA), Université de Provence (Senefiance, 38), 1996, p. 125-139. DOI du recueil: 10.4000/books.pup.3542
 • Perarnau i Espelt, Josep, « Documents i precisions entorn de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409) », Arxiu de textos catalans antics, 1, 1982, p. 191-215.
 • Perarnau, Josep, « El De triplici statu mundi no és de Francesc Eiximenis », Arxiu de textos catalans antics, 27, 2008, p. 45-86.
 • Pou y Marti, José, éd., Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes, Vich, Editorial Serafica, 1930. — Réimpr.: Madrid, Editorial Colegio Cardinal Cisneros, 1991.
 • Puig i Oliver, Jaume de, « Notes sobre els manuscrits de l'obra de Francesc Eiximenis », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 308-322. [iec.cat]
 • Puig, J. de, J. Perarnau, C. Clausell, E. Izquierdo, S. Martí, R. Rojas, G. Avenoza et L. Soriano, « Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques », Arxiu de textos catalans antics, 29, 2010, p. 9-880.
 • Puig, J. de, J. Perarnau, C. Clausell, E. Izquierdo, S. Martí, R. Rojas, G. Avenoza et L. Soriano, Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. I. Descripció dels manuscrits, Barcelona, Institut d'estudis catalans, Facultat de teolologia de Catalunya (Corpus scriptorum Cataloniae. Series D: Subsidia, 2), 2012, 1088 p.
 • Renedo, Xavier, « Eiximenis, els exemples i l'art de riure », Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, t. 3, p. 7-34.
 • Renedo, Xavier, « De l'éducation des filles (et des épouses) aux mères comme éducatrices des enfants selon Francesc Eiximenis », Cahiers de Fanjeaux, 43, 2008, p. 209-240.
 • Renedo, Xavier, « El llenguatge sexual i la vergonya femenina segons Francesc Eiximenis », Scripta, 3, 2014, p. 164-177. DOI: 10.7203/scripta.3.3831
 • Riera i Melis, Antoni, éd., Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, 352 p. [publicacions.iec.cat]
 • Riera i Melis, Antoni, « Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context, l'obra i els manuscrits », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 9-34. [iec.cat]
 • Rojas Fernández, Raquel, « Varia fortuna de la obra de Francesc Eiximenis: las traducciones castellanas y el manuscrito de las Reales Descalzas de Madrid », Actes del Tretzé Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003, éd. Sadurní Martí, Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglésias et Davis Prats, Barcelona, Publications de l'Abadia de Montserrat, 2007, t. 3, p. 363-378.
 • Sabaté Curull, Flocel, « El temps de Francesc Eiximenis. Les estructures econòmiques, socials i polítiques de la corona d'Aragó a la segona meitat del segle XIV », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 80-166. [iec.cat]
 • Salvat, Joseph, « Francesc Eiximenis », Dictionnaire des lettres françaises: le Moyen Âge, éd. Geneviève Hasenohr et Michel Zink, Paris, Fayard, 1992, p. 462-463.
  Réimpression:
  • Paris, Fayard (La Pochothèque), 1994
 • Viera, David J., « The presence of Francesc Eiximenis in fifteenth and sixteenth-century Castilian literature », Hispanófila, 57, 1976, p. 1-5.
 • Viera, David J., « La obra de Francesc Eiximenis, O. F. M. (1340?-1409?) en los siglos XV al XVII », Archivo ibero-americano, 39, 1976, p. 23-31.
 • Viera, David J., et Jordi Piqué, La dona en Francesc Eiximenis, Barcelona, Curial, 1987, 184 p.
 • Vila, Soledad, La ciudad de Eiximenis: un proyecto de urbanismo en el siglo XIV, València, Diputació Provincial de València, 1984.
 • Webster, Jill R., « La república cristiana y el rey en el siglo XIV, según Francesc Eiximenis », Estudios Franciscanos, 69, 1968, p. 111-118.
 • Webster, Jill R., « Notes biogràfiques sobre fra Francesc Eiximenis, franciscà gironí », Estudis universitaris catalans, 24, 1980, p. 597-602.
 • Webster, Jill R., « Una familia de mercaderes: los Eiximenis », Archivo iberoamericano, 47, 1987, p. 78.
 • Wittlin, Curt, « Eiximenis i la creença dels cerlitans que "cap rei es salvarà". Dotzè, 123, Pastorale, 36, Vida de Jesucrist, 4/57 », La cultura catalana en projecció de futur, éd. Germà Colón, Tomàs Martínez et Maria Pilar Perea, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2004, p. 495-515.
 1. Lo regiment de la cosa pública

  Titre: 
  Date:Avant 1383
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  1. Barcelona, Arxiu capitular, 47
  2. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 457
  3. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 458
  4. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, 21-1-3
  5. Madrid, Biblioteca nacional de España, 1971
  6. Madrid, Biblioteca nacional de España, 1972
  7. Madrid, Biblioteca nacional de España, 1973-1974
  8. València, Arxiu General de la Catedral, 42-43 (E)
  9. Vic, Arxiu i Biblioteca episcopal, ?? (D)
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa publica. Text, introducció, notes i glossari pel P. Daniel de Molins de Rei, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics, 13), 1927, 212 p. [GB] [IA]
   Réimpression:
   • 1980
  • Webster, Jill Rosemary, A Critical Edition of "El Regiment de Princeps" by Francesc Eiximenis, Chapters 467-544, Ph. D. dissertation, University of Toronto, 1969.
  • Francesc Eiximenis, Lo regiment de la cosa pública en el "Dotzè" del "Crestià" = El gobierno de lo público en el "Duodécimo" del "Cristiano". Introducción de Albert Hauf i Valls, Vicent Martines Peres y Elena Sánchez López; traducción de Vicent Martines Peres y María Justiniano Ortuño, Madrid, Centro de Lingüística Aplicada Atenea (Colección Bilingües), [2009], 315 p.
  Traductions modernes
  • en espagnol:
   • Martines Peres et Justiniano Ortuño dans Hauf i Valls et al. 2009 (voir sous Éditions modernes)
  • en français:
   • François Eiximenis, Le gouvernement de la République, traduit du catalan et annoté par Patrick Gifreu; présenté par Jean-Pierre Barraqué, Perpignan, Éditions de la Merci, 2012, 212 p.
  Études
  • Giner, Salvador, « Els orígens del republicanisme: Lo regiment de la cosa pública », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 234-241. [iec.cat]
  • López-Amo y Marín, Ángel, El pensamiento político de Eiximeniç en su tratado de "Regiment de princeps", s. l., Publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1943.
 2. Ars praedicandi populo

  Titre: 
  Date:Avant 1383
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Latin
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Art de predicació al poble. Edició, traducció i pròleg de Xavier Renedo, Vic, Eumo editorial (Textos pedagògics, 47), 2009, lxviii + 82 p.
  Traductions modernes
  • en catalan:
   • Renedo 2009 (voir sous Éditions modernes)
  Études
  • Barcelona, Martí de, « L'Ars praedicandi de Francesc Eiximenis », Analecta Sacra Tarraconensia, 12, 1936, p. 301-340.
  • Renedo, Xavier, « Tres notes sobre l'Ars praedicandi populo de Francesc Eiximenis (autoria, datació i contingut) », Anuario de estudios medi­evales, 42:1, 2012, p. 253-271.
  • Renedo, Xavier, « James I of Aragon, Vicent Ferrer, and Francesc Eiximenis: natural memory and artificial memory », Memory in the Middle Ages: Approaches from Southwestern Europe, éd. Flocel Sabaté, Leeds, Arc Humanities Press (CARMEN Monographs and Studies), 2020, p. 63-96.
 3. De triplici statu mundi

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Latin
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  1. San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, H-III-24, f. 198ra-206rb
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Hauf, Albert G., « El De Triplici Statu Mundi de Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M.”. Estudis universitaris catalans, 23, 1979, p. 265-283.
  • Francesc Eiximenis, De triplici statu mundi. Edició d'Albert G. Hauf. Edició electrònica de Sadurní Martí, Biblioteca electrònica del NARPAN, 2004. [www]
   Reprise partielle de l'édition de 1980.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 4. Tractat d'usura

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • El "Tractat d'usura" de Francesc Eiximenis, éd. Josep Hernando i Delgado, Barcelona, Biblioteca Balmesiana, 1985, 96 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
  • Hernando Delgado, Josep, « El tractat sobre la usura », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 244-266. [iec.cat]
 5. Dotzè llibre del Crestià

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, a cura dels Pares Martí de Barcelona i Norbert d'Ordal, Barcelona, Barcino (Nostres clàssics. Col·lecció B, 1-2, 4 ), 1929-1932, 3 t.
  • « Cinco capítulos del Terç del crestia de Francesc Eiximenis omitidos por el P. Martí en su edición de la obra », Analecta sacra tarraconensia, 46, 1973, p. 265-277.
  • Gracia, Jorge Jesús Emiliano, Fransesc Eiximenis' "Terc del Crestia": Edition and Study of Sources (Chs. 353-430), Ph. D. dissertation, University of Toronto, 1971.
  • Com usar bé de beure e menjar: normes morals contingudes en el "Terç del Crestià" per Francesc Eiximenis; introd. i ed. de Jorge E. J. Gracia, Barcelona (Classics curial, 6), Curial, 1977, 150 p.; réimpr.: 1983.
  • Francesc Eiximenis, Lo crestià, edited by Albert Hauf, Barcelona, La Caixa-Ed. 62 (Les millors obres de la literatura catalana, 98), 1983, 310 p.
  • Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestià, vol. II:1, edition by Curt Wittlin and alii, Girona, Universitat de Girona-Diputació de Girona (Obres de Francesc Eiximenis, 3), 1986, xxxviii + 518 p.
  • Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestià, vol. II:2, edition by Curt Wittlin and alii, Girona, Universitat de Girona-Diputació de Girona (Obres de Francesc Eiximenis, 4), 1986, 649 p.
  • Renedo, Xavier, Edició i estudi del "Tractat de luxúria" del "Terç del Crestià"" de Francesc Eiximenis, tesi doctoral, Universitat autònoma de Barcelona, 1992.
  • Rogers, Donna Mary, A Partial Edition of Francesc Eiximenis' "Dotzè del Crestià" (chs. 1-97), Ph. D. dissertation, University of Toronto, 1987, lxxii + 483 p.
  • Renedo I Puig, Xavier, Edition and Study of the "Tractat de Luxuria" in the "Terc del Crestià" of Francesc Eiximenis, doct., Universitat autonoma de Barcelona, 1992, 1391 p.
  • Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestià, vol. I:1., edited by Xavier Renedo, coordination by Sadurní Martí and alii, Girona, Universitat de Girona-Diputació de Girona (Obres de Francesc Eiximenis, 1), 2005, lxvii + 619 p.
  Traductions modernes
  • en français:
   • François Eiximenis, Le Chrétien, traduit du catalan par Patrick Gifreu et présenté par Michel Adroher, Perpignan, Éditions de la Merci, 2010, 424 p.
   • François Eiximenis, L'art de manger, boire et servir à table, traduit du catalan par Patrick Gifreu et présenté par Pierre Torrès, Perpignan, Éditions de la Merci, 2011, 187 p.
    Traduction d'un extrait.
  Études
  • Fàbrega i Escatllar, Valentí, « "Com castigar malícia de fembra" (Terç del Crestià, I, cap. 95): la narrativa de Francesc Eiximenis en el seu context doctrinal », Miscel·lània Albert Hauf, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Estudis de llengua i literatura catalanes, 63), 2011, t. 2, p. 17-29.
  • Guixeras, David, « Un fragment del capítol 321 del Dotzè en castellà », Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats, vol. II, Estudi general, 22, 2003, p. 279-282.
  • Guixeras, David, « El pròleg general del Crestià de Francesc Eiximenis: models i objectius », Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003, éd. Sadurní Martí et al., Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, p. 263-275.
  • Guixeras, David, « L'urbanisme al Dotzè del Crestià », Mot so razo, 8, 2009, p. 70-89.
  • Martí, Sadurní, et D. Guixeras, « Apunts sobre la tradició del Dotzè del Crestià I », Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui "Problemes i mètodes de literatura catalana antiga", Universitat de Girona, 5-8 de juliol de 2000, éd. Lola Badia, Miriam Cabré et Sadurní Martí, Barcelona, Curial et Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 85), 2002, p. 211-223.
  • Potestà, Gian Luca, « La città di Francesc Eiximenis. A proposito del Dotzè del Crestià, I, 1 », Caplletra, 43, 2007, p. 161-175. [www]
  • Renedo, Xavier, « Totes artificials laqueries… Dietètica i moral en un capítol del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis », Actes Ir Col·loqui d'història de l'alimentació a la Corona d'Aragó. Edat Mitjana. Volum 2. Comunicacions, Lleida, 1995, p. 921-931.
  • Renedo Puig, Xavier, « Francesc de Vinatea, el ciutadá ideal segons el Dotzé del Crestiá de Francesc Eiximenis », Utopies i alternatives de vida a l'Edat Mitjana. Reunió científica. XII Curs d'Estiu Comtat d'Urgell, celebrat a Balaguer els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2007, éd. Flocel Sabaté et Maite Pedrol, Lleida, Pagès, 2009, p. 215-252.
  • Renedo, Xavier, « Notes sobre la datació del Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis », Annals de l'Institut d'estudis gironins, 52, 2011, p. 207-224.
  • 84 “Sciendum autem quod tales ordines possumus faciliter accipere in multis. Et p
  • Renedo, Xavier, « Ciutats, regnes i universitats: translatio studii et imperii i història de les ciutats en el Dotzè del Crestià », El saber i les llengües venacles l'època de Llull i Eiximenis. Estudis Icrea sobre vernacularització, Barcelona, 2012, p. 81-109.
  • Renedo, Xavier, « Lo Crestià: una introducció », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 190-231. [iec.cat]
  • Renedo Puig, Xavier, « Trois références à Pèire Joan Oliu dans le Premier del Crestià de Francesc Eiximenis », Oliviana, 5, 2016. [openedition.org]
 6. Llibre dels àngels

  Titre: 
  Date:1392
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions:El libro de los angeles (espagnol)
  Le livre des anges (français)
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  1. Barcelona, Arxiu capitular, 30 (M)
  2. Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, còdexs, fragments, carpeta 2, fragment 126
   Fragment.
  3. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 267 (B)
  4. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 342 (G)
  5. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 462 (N)
  6. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu barcelonès, 4 (T)
  7. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, 86 (J) [⇛ Description]
  8. Barcelona, Biblioteca pública episcopal del Seminari, 1404 (L)
  9. Cambridge, Trinity College Library, 350 (C)
  10. Girona, Biblioteca auxiliar del Archivo capitular de la Catedral, 55 (P)
  11. København, Kongelige biblioteket, NKS 2921 4° (f1)
   Fragment (V, 38).
  12. Madrid, Biblioteca nacional de España, 62 (O)
  13. Madrid, Biblioteca nacional de España, 73 (H)
  14. Madrid, Biblioteca nacional de España, 4030 (A)
  15. Madrid, Biblioteca nacional de España, 17651 (E)
  16. Montserrat, Biblioteca de l'Abadia, 1141, p. 37-41 (f3)
   Fragment (V, 38).
  17. Paris, Bibliothèque nationale de France, espagnol, 38 (S)
  18. Roma, Biblioteca Casanatense, 394 (I)
  19. San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, H-II-13 (Q)
  20. San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, H-II-16 (D)
  21. San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, H-III-21 (R)
  22. Tarragona, Biblioteca pública, 46 (f2)
   Fragment (III).
  Éditions anciennes
  1. Llibre dels angels
   Barcelona, Johan Rosenbach, 21 juin 1494
   ARLIMA: EA4470   GW: M51888   ISTC: ix00008400   USTC: 333336 766661
  2. Llibre dels angels
   Barcelona, Pere Miquel, 4 septembre 1494
   ARLIMA: EA4471   GW: M51887   ISTC: ix00008600   USTC: 333337 766662
   Exemplaires en ligne: [Madrid] [València]
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, De Sant Miquel Arcàngel: el quint tractat del "Libre dels àngels", éd. Curt J. Wittlin, Barcelona, Curial (Clàssics Curial), 1983.
  • Gascon Uris, Sergi, Critical Edition of the "Libre dels angels" (1392) by Francesc Eiximenis, tesi doctoral, Universitat autonoma de Barcelona, 1992, 764 p.
  • Francesc Eiximenis, Àngels e demonis. Quart tractat del "Llibre dels àngels", éd. Sadurní Martí, Barcelona, Quaderns Crema (Mínima minor, 90), 2003, 247 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
  • Ivars, Andrés, « El Llibre dels angels de Fr. Francisco Eximénez y algunas versiones castellanas del mismo », Archivo ibero-americano, 19, 1923, p. 108-124. [GB] [HT] [IA]
  • Martí, Sadurní, « La tradició llatina del Llibre dels àngels de Francesc Eiximenis », Actes del II Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans (Besiers, febrer 2006), éd. A. Fidora et E. Trenchs, Montpellier, 2007, t. 1, pp. 165-183.
  • Martí, Sadurní, « Notes sobre la tradició textual del Llibre dels àngels (1392) de Francesc Eiximenis », Caplletra, 48, 2010, p. 235-256. [www]
 7. Lo libre de les dones

  Titre: 
  Date:1396
  Dédicataire:Sança Eiximenis d'Arenós i de Bellpuig, comtesse de Prades († 1re m. du XVe s.)
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit:[Prologue]
  A la molt alta e molt honorable senyora mia la senyora doña Sancya Xemenes d'Arenos, comtessa de Prades, lo seul humil servidor en Jhesu Crist, Senyor dels senyors, frare Francesch Eximenes del orden adels Frares Menors, honor los temps e deguda reverencia…
  [Table des chapitres]
  [Texte]
  Explicit: 
  Traductions:El carro de las donas (espagnol)
  Manuscrits
  1. Chantilly, Bibliothèque et Archives du Château, 142 [⇛ Description]
  2. Paris, Bibliothèque nationale de France, espagnol, 57, f. 1r-313r (S) [⇛ Description]
  Éditions anciennes
  1. Libre de les dones
   Barcelona, Juan Rosembach, 8 mai 1495
   ARLIMA: EA4468   GW: M51897   ISTC: ix00010500   USTC: 344899
   Exemplaire en ligne: [Barcelona: ex. 1, ex. 2] [Madrid]
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Libre de les dones. Edició crítica a cura de Frank Naccarato, sota la direcció de Joan Coromines, revisada per Curt Wittlin i Antoni Comas. Introducció i apèndixs de Curt Wittlin, glossari a cura d'August Bover i Font, Barcelona, Curial (Biblioteca Torres Amat, 9), 1981, 2 t.
  Traductions modernes
  • en catalan:
   • La ploma de jonc: antologia de la literatura catalana medieval (segles XIII-XIV), literatura sapiencial i historiogràfica. Versió en català modern de Gabriel de la S.T. Sampol, Muro, Ensiola (Logos biblioteca, 1), 2011, 265 p.
    Traduction d'un extrait.
  Études
  • Clausell Nácher, Carmen, « Francesc Eiximenis en Castilla. I. Del Llibre de les dones al Carro de las donas », Butlletí de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 45, 1995-1996, p. 439-464. [www]
  • Clausell, Carmen, « La tradició textual del Llibre de les dones de Francesc Eiximenis O.F.M. », Actes del Tretzè Col·loqui internacional de l'Associació internacional de llengua i literatura catalanes (Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003), Barcelona, Associació internacional de llengua i literatura catalanes; Girona, Institut de llengua i cultura catalanes de la Universitat de Girona; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, t. 3, p. 201-212.
  • Marín Sánchez, Ana M., « Una nueva fuente de la versión extensa de los Castigos de Sancho IV: el Libro de las donas », Revista de literatura medieval, 26, 2014, p. 209-243. [www] [Dial]
  • Vinyoles, Teresa, et Mireia Comas, « Lo livre de los dones », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 268-288. [iec.cat]
  • Wittlin, Curt, « La primera adaptació castellana de Lo libre de les dones de Francesc Eiximenis », Miscel·lània Pere Bohigas III (= Estudis de llengua i cultura catalanes, vol. V), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1983, p. 39-59.
 8. Pastorale

  Titre: 
  Date:1398
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue: 
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Martinez Checa, Montserrat, Francesc Eiximenis' "Pastorale": Edition and Translation, doct., Universitat autonoma de Barcelona, 1994, 560 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 9. Summa theologica

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Latin
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  1. València, Arxiu General de la Catedral, 225, f. 172ra-174rb
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Amorós, León, « El problema de la Summa theologica del maestro Francisco Eximenis OFM (1340?–1409) », Archivum franciscanum historicum, 52, 1959, p. 178-203.
  • Francesc Eiximenis, Summa theologica fragmenta. Edició de León Amorós OFM. Edició electrònica de Sadurní Martí, Biblioteca electrònica del NARPAN, 2004. [www]
   Reprise partielle de l'édition de 1959.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 10. Vida de Jesucrist

  Titre: 
  Date:Avant 1403
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions:Traduction française au XVe s.
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
  • Hauf, Albert G., « Del sermó oral al sermó escrit: la Vita Christi de fra Francesc Eiximenis com a glossa evangèlica », La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner, éd. Germà Colón, Tomàs Martínez et Maria Pilar Perea, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2004, p. 253-289.
 11. Psalterium alias laudatorium Papae Benedicto XIII dedicatum

  Titre: 
  Date:1404
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Latin
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Psalterium alias laudatorium Papae Benedicto XIII dedicatum, éd. Curt J. Wittlin, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies (Studies and Texts, 87), 1982, 327 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
  • Wittlin, Curt, « El Psalterium, un llibre per a papes, reis i bisbes », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 290-303. [iec.cat]
 12. Scala Dei o tractat de contemplació

  Titre: 
  Date:1406
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue: 
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Scala Dei: devocionari de la reina Maria, éd. Curt J. Wittlin, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (El gra de blat, 55), 1985, 97 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
  • Schmid, Beatrice, Les traduccions valencianes del "Blanquerna" (València 1521) i de la "Scala Dei" (Barcelona 1523): estudi lingüístic, Barcelona, Curial et Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.
 13. Cercapou

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Cercapou, a cura de G. E. Sansone, Barcelona, Barcino (Els Nostres clàssics. Col·lecció A, 83-84), 1957-1958, 2 t., 113, 106 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 14. Tractat de avaricia

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
  • Mancinelli, Chiara, « La influencia del tratado sobre contratos de Olivi en el Tractat de avaricia de Eiximenis? Un ejemplo de la circulacion de la moral econòmica en el Mediterraneo », Tra il Tirreno i Gibilterra. Un Mediterraneo ibérico?, éd. Luciano Gallinari et Flocel Sabaté, Cagliari, Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, 2015, p. 99-135.
 15. Liber sermonum

  Titre: 
  Date: 
  Langue:Catalan
  Genre:Sermon
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Perarnau, Josep, « Un fragment del Liber sermonum de Francesc Eiximenis », Arxiu de textos catalans antics, 10, 1991, p. 284-292.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 16. Doctrina compendiosa

  Titre: 
  Date: 
  Langue:Catalan
  Genre:Sermon
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  1. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 12, f. 42ra-95rb [⇛ Description]
  2. Paris, Bibliothèque nationale de France, espagnol, 55, f. 44-75 [⇛ Description]
  Éditions anciennes
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Doctrina compendiosa, text i anotació pel P. Martí de Barcelona, Barcelona, Barcino (Els Nostres clàssics. Col·lecció A, 24), 1929, 157 p.
  Traductions modernes
  Études
 17. Lettres

  Titre: 
  Date:1392 et 1396
  Langue:Catalan
  Genre:Lettre
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Cartes autògrafes. Edició diplomàtica, interpretativa i electrònica de Sadurní Martí, Biblioteca electrònica del NARPAN, 2004. [www]
   Édition de deux lettres autographes, l'une de 1392 et l'autre de 1396.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
Répertoires bibliographiques
 • Viera, David J., Bibliografia anotada de la vida i obra de Francesc Eiximenis (1340-1409?), Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajoana, 1980, 131 p.; 2e éd., 1987.
Permalien: https://arlima.net/no/1188


Voir aussi:
> Wikidata: Q1310633
Creative Commons License Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Compléments: Xavier Renedo
Dernière mise à jour: 11 juin 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook   instagram    Twitter