logo arlima

Twespraec der creaturen

Bibliographie

Titre:Twispraec der creaturen; Twespraec der creaturen
Date:XVe siècle
Langue:Néerlandais
Genre:Fable
Forme:Prose
Contenu:Traduction du Dialogus creaturarum.
Incipit:[Prologue]
Hier begint dat prologus dat is voerspraec int boec dat gehieten is dyalogus creaturarum dat is twispraec der creaturen datmen na den |geesteliken sin in vroliker ende stichtiger manieren appliceren mach tot allen materien daer die mensch in gheleert mach warden.
Als die heylighe biscop ende leerre ysidorus inden boec van dat ouerste goet seyt so vertoent ons god wt scoenheyt | der creaturen een deel van sijnre scoenheyt diemen nochtant…
[Table des chapitres]
[Texte]
Hier beghint ten loue goods een ghenoechlic profitelic boec ghehieten dyalogus creaturarum dat is twijspraeck der creaturen ouer gheset wtten latinen in goeden duytsche.
Van dye son ende dye maen dat eerste | [5] dyalogus.
SInte bernardus dye heylighe leeraer seyt in een sermoen God heeft in dat firmament des hemels gheset twe grote lichten…
Explicit:… Van allen desen en mogheste gheen kennisse of onderscheyt bekennen Denckt daer om wae dattu coemste ende scame di. waer du biste ende wes bedruchtich. waer du gaeste ende weest in vreesen. op dattu hier bouen mogheste co god die heer dye sonder eynde ende inder ewicheyt leuet ende regneert altoes ghebenedijt A M E N
Manuscrits
Éditions anciennes
 1. Dyalogus creaturarum, dat is twijspraeck der creaturen
  Gouda, Gheraert Leeu, 4 avril 1481
  ARLIMA: EA133   GW: M22277   ISTC: id00159550   USTC: 435460
  Exemplaire en ligne: [IA]
 2. Twespraec der creaturen
  Gouda, Gheraert Leeu, 23 juin 1482
  ARLIMA: EA134   GW: M22279   ISTC: id00159600   USTC: 435504
  Exemplaires en ligne: [Leiden] [Liège] [San Marino]
 3. Twespraec der creaturen
  Delft, [Christiaen Snellaert], 2 novembre 1488
  ARLIMA: EA135   GW: M22275   ISTC: id00159650   USTC: 435947
  Exemplaire en ligne: [IA]
 4. Dyalogus creaturarum, dats twispraec der creaturen
  Zwolle, Peter Os van Breda, [vers 1498-1499]
  ARLIMA: EA136   GW: M2227610   ISTC: id00159670   USTC: 436556
  Exemplaire en ligne: [IA]
 5. Twespraec der creaturen
  Antwerpen, Henrick Eckert van Homberch, [après 1499]
  ARLIMA: EA137   GW: M22273   ISTC: id00159700   USTC: 438321
Éditions modernes
 • Gheraert Leeu, Dialogus Creaturarum dat is Twispraec der creaturen, éd. Hans Rijns, s. l., s. n., 2015. [DNBL]
Traductions modernes
Études
 • Hellinga, Lotte, « Dialogus creaturarum moralisatus. Gouda: Gheraert Leeu, 31 August 1482 », Vision of a Collector: The Lessing J. Rosenwald Collection in the Library of Congress, Washington, 1991, p. 91-95.
 • Hellinga, Lotte, « De betekenis van Gheraert Leeu » Een drukker zoekt publiek, Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484. Oudheidkundige Kring "Die Goude", drie-en-twintigste verzameling bijdragen 1993, éd. Koen Goudriaan, Delft, 1993, p. 12-30.
 • Schippers, A., « Dit boeck hoort toe: bezitters en lezers van de Dialogus creaturarum en de Twispraec der creaturen », Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484, Delft, 1993, p. 162-183.
 • Schippers, Johanna Alfrida, Middelnederlandse fabels. Studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels, Nijmegen, Schippers, 1995, 363 p. [handle.net]
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/2096


Voir aussi:
> Wikidata: Q114823599
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 31 octobre 2022

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter